<%@ LANGUAGE = VBScript %> <% Response.Expires = 0 %> Paieška Tarmių įrašų duomenų bazėje. Paieškos rezultatas <% AZ=Request.QueryString("txtAz") Krp=Request.QueryString("txtKrp") Trm=Request.QueryString("txtTrm") Dim myArray(20) myArray(0)="99" myArray(1)="Vakarų žemaičių" myArray(2)="Šiaurės žemaičių kretingiškių" myArray(3)="Šiaurės žemaičių telšiškių" myArray(4)="Pietų žemaičių varniškių" myArray(5)="Pietų žemaičių raseiniškių" myArray(6)="Pietų aukštaičių" myArray(7)="Rytų aukštaičių vilniškių" myArray(8)="Rytų aukštaičių uteniškių" myArray(9)="Rytų aukštaičių širvintiškių" myArray(10)="Rytų aukštaičių anykštėnų" myArray(11)="Rytų aukštaičių kupiškėnų" myArray(12)="Rytų aukštaičių panevėžiškių" myArray(13)="Vakarų aukštaičių šiauliškių" myArray(14)="Vakarų aukštaičių kauniškių" myArray(15)="Klaipėdos krašto aukštaičių" myArray(16)="Vilniaus krašto" myArray(17)="Latvijos Respublikos" myArray(18)="Vilniaus krašto" TrmTxt="99" if ( Trm>=0 ) and ( Trm<=17 ) Then TrmTxt=myArray(Trm) End If %> <% ' If ( TrmTxt="99" ) or (Trm=99 ) Then ' Response.End ' End If %> <% Ord = " ORDER BY Tarmės_nr, Įrašo_kodas " %> <% Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") objConn.Open "TarmesDSN" %> <% Sql = "SELECT * FROM CD_Įrašai_Q " %> <% If ( Trm<>99 ) Then Sql = Sql & "where " Sql = Sql & "(Tarmės_nr like '" & Trm & "')" Set rst = objConn.Execute(Sql) End If %> <% If ( Trm=99 ) and ( AZ=1 ) and ( Krp=0 ) Then Sql = Sql & "where " Sql = Sql & "(Tarmės_nr like '1') or (Tarmės_nr like '2') or (Tarmės_nr like '3') " Sql = Sql & " or (Tarmės_nr like '4') or (Tarmės_nr like '5') " Sql = Sql & Ord Set rst = objConn.Execute(Sql) %>

Žemaičiai

<% End If %> <% If ( Trm=99 ) and ( AZ=2 ) and ( Krp=0 ) Then Sql = Sql & "where " Sql = Sql & "(Tarmės_nr like '6') or (Tarmės_nr like '7') or (Tarmės_nr like '8') or (Tarmės_nr like '9') " Sql = Sql & " or (Tarmės_nr like '10') or (Tarmės_nr like '11') or (Tarmės_nr like '12')" Sql = Sql & " or (Tarmės_nr like '13') or (Tarmės_nr like '14') " Sql = Sql & Ord Set rst = objConn.Execute(Sql) %>

Aukštaičiai

<% End If %> <% If ( Trm=99 ) and ( AZ=2 ) and ( Krp=4 ) Then Sql = Sql & "where " Sql = Sql & "(Tarmės_nr like '6')" Sql = Sql & Ord Set rst = objConn.Execute(Sql) %>

Pietų aukštaičiai

<% End If %> <% If ( Trm=99 ) and ( AZ=2 ) and ( Krp=1 ) Then Sql = Sql & "where " Sql = Sql & "(Tarmės_nr like '13') or (Tarmės_nr like '14')" Sql = Sql & Ord Set rst = objConn.Execute(Sql) %>

Vakarų aukštaičiai

<% End If %> <% If ( Trm=99 ) and ( AZ=2 ) and ( Krp=3 ) Then Sql = Sql & "where " Sql = Sql & "(Tarmės_nr like '7') or (Tarmės_nr like '8') or (Tarmės_nr like '9') " Sql = Sql & " or (Tarmės_nr like '10') or (Tarmės_nr like '11') or (Tarmės_nr like '12')" Sql = Sql & Ord Set rst = objConn.Execute(Sql) %>

Rytų aukštaičiai

<% End If %> <% If ( Trm=99 ) and ( AZ=1 ) and ( Krp=1 ) Then Sql = Sql & "where " Sql = Sql & "(Tarmės_nr like '1')" Sql = Sql & Ord Set rst = objConn.Execute(Sql) %>

Vakarų žemaičiai

<% End If %> <% If ( Trm=99 ) and ( AZ=1 ) and ( Krp=4 ) Then Sql = Sql & "where " Sql = Sql & "(Tarmės_nr like '4') or (Tarmės_nr like '5')" Sql = Sql & Ord Set rst = objConn.Execute(Sql) %>

Pietų žemaičiai

<% End If %> <% If ( Trm=99 ) and ( AZ=1 ) and ( Krp=2 ) Then Sql = Sql & "where " Sql = Sql & "(Tarmės_nr like '2') or (Tarmės_nr like '3')" Sql = Sql & Ord Set rst = objConn.Execute(Sql) %>

Šiaurės žemaičiai

<% End If %> <% If ( Trm<>99 ) Then %>

<%=TrmTxt%> tarmė

<% End If %> <% If rst.EOF Then %>

Lietuvių kalbos instituto tarmių archyve skaitmenizuotų įrašų nėra

<% rst.Close objConn.Close Set objConn = Nothing Set rst = Nothing Response.End End If %>

Lietuvių kalbos instituto tarmių archyve yra skaitmenizuoti įrašai


<% Eil = 0 %> <% Kiek = 0 %> <% VisoKiek = 0 %> <% Do While Not rst.EOF %> <% Pateike=rst("Pateikėjas") if ( Pateike <>"" and Pateike <> Empty ) then I1=left(Pateike,1) I1=I1 & ". " findspace=instr(Pateike," ") I2=mid(Pateike,findspace+1,1) I2=I2 & "." Pateike = I1 & I2 End If %> <% If Eil=0 Then %> <% End If %> <% If Eil=1 Then %> <% End If %> <% Eil = Eil + 1 if ( Eil>1 ) then Eil=0 %> <% Kiek = Kiek + 1 %> <% VisoKiek = VisoKiek + 1 %> <% rst.MoveNext %> <% Loop %>
 Įrašo kodas  Punktas Tarmės pavadinimas Pateikėjas Gyvena Įrašo turinys   
" target="_blank"><% =rst("Įrašo_kodas") %>  <% =rst("Punkto_nr")%><% Response.write(": ")%><% =rst("Pavadinimas")%>  <% =rst("Tarmės_vardas") %>  <% Response.write(Pateike) %>  <% =rst("Gyvenamoji_vieta") %>  <% =rst("Įrašo_turinys") %>  <% Failas=rst("Failas") if ( Failas <>"" and Failas <> Empty ) then %> <% End If %>
" target="_blank"><% =rst("Įrašo_kodas") %>  <% =rst("Punkto_nr")%><% Response.write(": ") %><% =rst("Pavadinimas")%>  <% =rst("Tarmės_vardas")%>  <% Response.write(Pateike) %>  <% =rst("Gyvenamoji_vieta") %>  <% =rst("Įrašo_turinys") %>  <% Failas=rst("Failas") if ( Failas <>"" and Failas <> Empty ) then %> <% End If %>

<% If Kiek <> 0 Then %>

Iš viso: <% = Kiek %> <% End If %>

<% rst.Close objConn.Close Set objConn = Nothing Set rst = Nothing Response.End %>