Asmuo

VARDAS: Mečislovas

PAVARDĖ: Jučas

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
ISTORIJA
Habil. dr. prof., istorikas.

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Irena Jučienė

Spausdinti

Atgal


 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2005