Tautosakos objektas "Padavimas apie Vytauto žirgą ir Trakų karaimus" >> "Padavimas [Vytauto žirgas]"

Tautosaka


PAVADINIMAS: Padavimas [Vytauto žirgas]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Literatūrinė kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Kartą pavasarį Trakuose buvo didelis potvynis - iš Galvės ir Totoriškių vienas ežeras pasidarė. Vanduo užliejo karaimų daržus, jau pasiekė ir trobų langus, pagaliau ir stogus. Tuo metu namie buvo vienos moterys su vaikais ir seniais: vyrai buvo išvykę į žygį. Moterys ir seniai valtimis nuplaukė į pilį pas kunigaikštį Vytautą ir prašė gelbėti. Vytautas pasakė:
- Nebijokite! Eikite - aš greitai būsiu tarp jūsų!
Veikiai žmonės pamatė Vytautą jojantį ant savo žirgo. Vytautas ėmė girdyti žirgą. Ir stebuklas - žirgui geriant, iškilo namų stogai, štai ir daržai pasirodė. Jie tuoj išdžiūvo. Jau ir agurkai sužaliavo!
Besistebėdami žmonės nepajuto, kaip kunigaikštis nujojo. Kitą rytą jie pamatė, kad prie Trakų atsirado naujas ežeras, kurio vanduo turėjo žirgo kvapą. Sako, taip atsiradęs Plomėnų ežeras.

VAIZDO / GARSO DUOMENYS:

PATEIKĖJAS: Mykolas Tinfavičius Užrašyta iš M. Tinfavičiaus šeimos.

FIKSUOTOJAS: Bronislava Kerbelytė

FIKSAVIMO METAI: 1971

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Trakai, m., , Trakų r. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ:

FIKSAVIMO APLINKYBĖS:

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 208, Nr. 1

©: Parengimas Bronislava Kerbelytė

PASTABOS: Skelbiama iš leidinio "Tautosakos darbai", t. II (IX).

Spausdinti

Atgal


 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2005