Tautosakos objektas "Padavimas apie Kęstutiškių kaimo (Trakų r.) pavadinimo kilmę" >> "Padavimas apie Kęstutiškių kaimo pavadinimo kilmę"

Tautosaka


PAVADINIMAS: Padavimas apie Kęstutiškių kaimo pavadinimo kilmę

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Originali fiksacija

STILIUS: Literatūrinė kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Netoli Rudaminos miestelio yra kaimas, vardu "Keistutiškė". Kaimas yra arti girios. Senovėj, pasakoja seni žmonės, buvo tos vietos visos miškais apaugę. Tai liūdija ir kalnų liekanos. Vardas, kuriuo šis kaimas pavadintas, kilo iš Kęstučio, didžiojo Lietuvos kunigaikščio, kuris medžiodamas įkūrė šį kaimą. Kaimas yra netoli nuo Rudaminos piliakalnio.

VAIZDO / GARSO DUOMENYS:

PATEIKĖJAS: J. Zubrys Užrašymo metu pateikėjui buvo 85 m.

FIKSUOTOJAS: A. Milukas

FIKSAVIMO METAI: 1936

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Rudamina, mstl., Šeštokų sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Rudaminos mstl., Seinų apskr.

FIKSAVIMO APLINKYBĖS:

SAUGOMA:
LTR (Lietuvių tautosakos rankraštynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | 1047, Nr. 4

©: Kolekcija Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS:

Spausdinti

Atgal


 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2005