Tautosakos objektas
Tautosaka


PAVADINIMAS: Padavimas apie Vytauto žirgą ir Trakų karaimus

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Lietuvos istoriniai padavimai

ANOTACIJA: Kartą pavasarį Trakuose buvo didelis potvynis. Išsiliejęs Galvės ir Totoriškių ežerų vanduo užliejo karaimų daržus. Žmonės paprašė kunigaikščio Vytauto pagalbos. Vytautas atjojęs ėmė girdyti savo žirgą. Vanduo nuslūgo. Prie Trakų atsirado Plomėnų ežeras, kurio vanduo turėjo žirgo kvapą.

TURINYS:
Padavimas [Vytauto žirgas] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:
Trakų karaimai
Karaimų kenesa Vilniuje
Karaimų dvasininkai ir bendruomenė
Zakristijonas Adolfas Špakovskis prie karaimų kenesos
Medžiuma – karaimų folkloro rinkinys
Galvės ežeras
Trakų miestas ir Galvės ežeras
Galvės ežero sala prieš Trakų pilies statybą

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | SAKMĖS | PADAVIMAI

LOKALIZACIJA: Trakai, m., , Trakų r. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal


 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2005