TERMINAI

TERMINAS: PAJŪRIO ŽEMUMA

APIBRĖŽIMAS: Tai 20-40 km pločio sausumos ruožas, kuriame kraštovaizdžio bruožus nulėmė jūros kaimynystė.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Lietuvoje tai - jūros ir vėjo suformuotas kraštovaizdis Kuršių Nerijoje ir jūrinės terasos Palangos ir Šventosios ruože, Nemuno-Minijos-Nemunyno žiočių sritis, o taip pat ir banguota lyguma į vakarus nuo Žemaičių aukštumos (į vakarus nuo Minijos aukštupio, Veiviržėnų, Švėkšnos). Nemuno šakų apjuostoje Rusnės saloje yra žemiausia Lietuvos paviršiaus vieta - 1,3 m žemiau jūros lygio.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | GAMTINIAI REGIONAI
ARCHEOLOGIJA | GAMTINIAI REGIONAI

SINONIMIJA:
RYTINIO BALTIJOS PAJŪRIO SRITIS BASALYKAS, A. Lietuvos TSR teritorijos kompleksinio fizinio-geografinio rajonavimo klausimu. Iš Geografinis metraštis. Vilnius, 1960, t. III, p. 26.

BALTIJOS JŪROS DUBURIO SRITIS BASALYKAS, A. Lietuvos TSR fizinė geografija. Fiziniai geografiniai rajonai. Vilnius: Mintis, 1965, t. 2, p. 52.

BALTIJOS DUBURIO SRITIS BASALYKAS, A. Lietuvos TSR fizinė geografija. Fiziniai geografiniai rajonai. Vilnius: Mintis, 1965, t. 2, p. 30.

BALTIJOS JŪROS PAKRANTĖS RAJONAS Geomorfologinis rajonavimas. Iš Lietuvos TSR atlasas. Maskva, 1981, p. 54-55.

ATITIKMENYS:
ang. Littoral Plain
VALIŪNAS J., ČESNULEVIČIUS A., RAMONAS A., VETEIKIS D. Geologinės aplinkos, kaip biosferos mineralinio pagrindo, konceptualus modelis. Litosfera, 2000, nr.4, pav.1.

ang. Baltic Sea coastal area
ČESNULEVIČIUS, A. Lietuvos reljefas: morfografiniai ir morfometriniai aspektai. Vilnius: Geografijos institutas, 1999, p.178.

rus. Балтийская котлована
BASALYKAS, A. Lietuvos TSR fizinė geografija. Fiziniai geografiniai rajonai. Vilnius: Mintis, 1965, t. 2, p. 493, 495.

vok. Bezirk der Baltischen Meeressenke
BASALYKAS, A. Lietuvos TSR fizinė geografija. Fiziniai geografiniai rajonai. Vilnius: Mintis, 1965, t. 2, p. 493, 495.

TERMINO ŠALTINIAI:
KAVOLIŪTĖ, F. Naujieji Lietuvos orografinių vienetų pavadinimai. Iš Geografijos metraštis, Vilnius, 2000, nr. 33, p. 476-479.

BASALYKAS, A. Lietuvos TSR fizinė geografija. Fiziniai geografiniai rajonai. Vilnius: Mintis, 1965, t. 2, p. 92.

ILIUSTRACIJA: Geografijos žemėlapiai IX kl. Vilnius: kartografinė firma Briedis, 1995 (M 1:1 100 000)

PASTABOS: Pagal A. Basalyko geografinį rajonavimą Vakarų Žemaičių nuolaidžioji lyguma priskirta Žemaičių-Kuršo srities Žemaičių posričiui.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andra Strimaitienė 2004-06-18 andra@centras.lt

©: Sukūrimas, Andra Strimaitienė Lietuvos istorijos institutas

Atgal© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2005