TERMINAI

TERMINAS: RYTŲ LIETUVOS ŽEMUMOS

APIBRĖŽIMAS: Tai paskutinio apledėjimo fluvioglacialinės (zandrinės) smėlėtos lygumos (Žeimenos, Neries vidurupio ir Dainavos žemumos), siauru ruožu besitęsiančios per visą Rytų Lietuvą nuo Ignalinos per Pabradę, Nemenčinę, Vilnių, Varėną iki Lenkijos sienos.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Tai gilus pažemėjimas, atskiriantis Baltijos aukštumas nuo Švenčionių ir Ašmenos aukštumų, pietvakariuose pereinantis į Baltarusiją ir Lenkiją. Rytų Lietuvos žemumos pasižymi skurdžiausiais Lietuvoje jauriniais šilainiais ir velėniniais jauriniais dirvožemiais. Upių tinklas retas, bet vandeningas, gausiai maitinamas gruntiniu vandeniu. Pusę teritorijos užima miškai.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | GAMTINIAI REGIONAI
ARCHEOLOGIJA | GAMTINIAI REGIONAI

SINONIMIJA:
PIETRYČIŲ (MERKIO-KATROS-BALTOSIOS ANČIOS) LYGUMA BASALYKAS, A. Lietuvos TSR fizinė geografija. Fiziniai geografiniai rajonai. Vilnius: Mintis, 1965, t. 2, p. 32, 377, 396.

ŠIAURRYČIŲ (ŽEIMENOS-NERIES VIDURUPIO) LYGUMA BASALYKAS, A. Lietuvos TSR fizinė geografija. Fiziniai geografiniai rajonai. Vilnius: Mintis, 1965, t. 2, p. 32, 377, 396.

MERKIO LYGUMA BASALYKAS, A. Lietuvos TSR teritorijos kompleksinio fizinio-geografinio rajonavimo klausimu. Iš Geografinis metraštis. Vilnius, 1960, t. III, p. 43-44.

ŽEIMENOS LYGUMA BASALYKAS, A. Lietuvos TSR teritorijos kompleksinio fizinio-geografinio rajonavimo klausimu. Iš Geografinis metraštis. Vilnius, 1960, t. III, p. 43-44.

ATITIKMENYS:
ang. East Lithuanian Lowland
Siūloma A.Simniškytės

ang. Southeastern sandy plain
ČESNULEVIČIUS, A. Lietuvos reljefas: morfografiniai ir morfometriniai aspektai. Vilnius: Geografijos institutas, 1999, p.187.

ang. South-eastern Plain
VALIŪNAS J., ČESNULEVIČIUS A., RAMONAS A., VETEIKIS D. Geologinės aplinkos, kaip biosferos mineralinio pagrindo, konceptualus modelis. Litosfera, 2000, nr.4, pav.1.

ang. North-eastern Plain
VALIŪNAS J., ČESNULEVIČIUS A., RAMONAS A., VETEIKIS D. Geologinės aplinkos, kaip biosferos mineralinio pagrindo, konceptualus modelis. Litosfera, 2000, nr.4, pav.1.

vok. Ostlitauisches Tiefland
Siūloma A.Simniškytės

rus. Восточнолитоская низменность
Siūloma A.Simniškytės

TERMINO ŠALTINIAI:
KAVOLIŪTĖ, F. Naujieji Lietuvos orografinių vienetų pavadinimai. Iš Geografijos metraštis, Vilnius, 2000, nr. 33, p. 476-479.

ILIUSTRACIJA: Geografijos žemėlapiai IX kl. Vilnius: kartografinė firma Briedis, 1995 (M 1:1 100 000).

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andra Strimaitienė 2004-06-18 andra@centras.lt

©: Sukūrimas, Andra Strimaitienė Lietuvos istorijos institutas

Atgal© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2005