TERMINAI

TERMINAS: ŽEMAIČIŲ AUKŠTUMA

APIBRĖŽIMAS: Tai kalvotas žemės paviršiaus pakilimas Lietuvos vakaruose.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Šiaurės rytuose Žemaičių aukštuma leidžiasi į Ventos žemumą, pietuose į Karšuvos žemumą, pietvakariuose ir vakaruose - į Pajūrio žemumą. Šiaurės vakaruose Žemaičių aukštuma siaura sąsmauka jungiasi su Kuršo aukštuma. Ji driekiasi apie 145 km iš šiaurės vakarų į pietryčius nuo Barstyčių iki Ariogalos. Jos didžiausias plotis apie 90 km. Vidutinis aukštis - 120-150 m. Žemaičių aukštumos reljefą suformavo paskutinis apledėjimas. Čia prasideda nemaža upių ir jų intakų ištakos. Vakariniame Žemaičių aukštumos šlaite metinis kritulių kiekis didžiausias Lietuvoje.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | GAMTINIAI REGIONAI
ARCHEOLOGIJA | GAMTINIAI REGIONAI

ŽEMESNI LYGMENYS:
RYTŲ ŽEMAIČIŲ PLYNAUKŠTĖ
ŠIAURĖS ŽEMAIČIŲ PLYNAUKŠTĖ
VAKARŲ ŽEMAIČIŲ PLYNAUKŠTĖ
VIDURIO ŽEMAIČIŲ KALVYNAI

SINONIMIJA:
ŽEMAIČIŲ-KURŠO SRITIS BASALYKAS, A. Lietuvos TSR teritorijos kompleksinio fizinio-geografinio rajonavimo klausimu. Iš Geografinis metraštis. Vilnius, 1960, t. III, p. 28.

KURŠO-ŽEMAIČIŲ SRITIS BASALYKAS, A. Lietuvos TSR fizinė geografija. Fiziniai geografiniai rajonai. Vilnius: Mintis, 1965, t. 2, p. 91.

ATITIKMENYS:
ang. Žemaičiai Upland
ČESNULEVIČIUS, A. Lietuvos reljefas: morfografiniai ir morfometriniai aspektai. Vilnius: Geografijos institutas, 1999, p.176.

ang. Žemaičiai Highland
VALIŪNAS J., ČESNULEVIČIUS A., RAMONAS A., VETEIKIS D. Geologinės aplinkos, kaip biosferos mineralinio pagrindo, konceptualus modelis.Iš Litosfera, 2000, nr.4, pav.1.

ang. Samogitian Upland
Medieval Lithuania [interaktyvus] [žiūrėta 2004 m. gruodžio mėn. 1 d.]. Prieiga per internetą: .

vok. Kurländish-Shemaitischer Bezirk
BASALYKAS, A. Lietuvos TSR fizinė geografija. Fiziniai geografiniai rajonai. Vilnius: Mintis, 1965, t. 2, p. 495.

rus. Жемайтская возвышенность
Žiūrėta gruodžio mėn. 1 d. Prieiga per internetą: .

TERMINO ŠALTINIAI:
KAVOLIŪTĖ, F. Naujieji Lietuvos orografinių vienetų pavadinimai. Iš Geografijos metraštis, Vilnius, 2000, nr. 33, p. 476-479.

Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, Vilnius: Mintis, 1971, t. III, p. 882.

ILIUSTRACIJA: Geografijos žemėlapiai IX kl. Vilnius: kartografinė firma Briedis, 1995 (M 1:1 100 000).

PASTABOS: Pagal A. Basalyko fizinį geografinį rajonavimą prie Žemaičių aukštumos prijungiama Kuršo aukštuma, kurios kartu sudaro vieną "Žemaičių - Kuršo" ar "Kuršo - Žemaičių" sritį. Jai tap pat priskirta ir Ventos vidurupio (Šiaurės Žemaičių) lyguma, kuri pagal naują rajonavimą skiriama Vidurio Lietuvos orografiniams vienetams.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andra Strimaitienė 2004-06-18 andra@centras.lt

©: Sukūrimas, Andra Strimaitienė Lietuvos istorijos institutas

Atgal© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2005