TERMINAI

TERMINAS: SAKRALINIAI IR VIEŠI PASTATAI, STATINIAI

APIBRĖŽIMAS:

PLAČIAU APIE TERMINĄ:

AUKŠTESNI LYGMENYS: ETNOLOGIJA | GYVENVIETĖS, ARCHITEKTŪRA, INTERJERAS

ŽEMESNI LYGMENYS:
BAŽNYČIOS
KOPLYČIOS, KOPLYTĖLĖS
STOGASTULPIAI, KOPLYTSTULPIAI
KRYŽIAI
MOKYKLOS
ADMINISTRACINIAI PASTATAI
KULTŪROS NAMAI
KITI SAKRALINIAI IR VIEŠI STATINIAI

PASTABOS:

Atgal© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2005