TERMINAI

TERMINAS: LIAUDIS

APIBRĖŽIMAS: Liaudis gamina ir dalija bendruomenės ekonomiką, vertybes ir kitokius dalykus. Ji suvokiama kaip pasidalyti interesai ar vertybės. Tai yra paveldimas turtas ar bendruomenės palikimas (neturintis nieko bendro su žmonių žeme, pastatais, palikuonių gimine, praktinių žinių, transporto tinklų, išsimokslinimo sistema ar ritualais). Be „liaudies“ nebūtų bendruomenės; be bendruomenės nebūtų „liaudies“. Stepheno Gudemano požiūriu, „liaudis“ yra materialus daiktas ar žinios, kurias žmonės turi bendrai, kuriomis jie dalijasi; todėl tai, kas atsitinka „liaudžiai“ yra ne fizinis, o socialinis įvykis.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Liaudis gamina ir dalija bendruomenės ekonomiką, vertybes ir kitokius dalykus. Ji suvokiama kaip pasidalyti interesai ar vertybės. Tai yra paveldimas turtas ar bendruomenės palikimas (neturintis nieko bendro su žmonių žeme, pastatais, palikuonių gimine, praktinių žinių, transporto tinklų, išsimokslinimo sistema ar ritualais). Be „liaudies“ nebūtų bendruomenės; be bendruomenės nebūtų „liaudies“. Stepheno Gudemano požiūriu, „liaudis“ yra materialus daiktas ar žinios, kurias žmonės turi bendrai, kuriomis jie dalijasi; todėl tai, kas atsitinka „liaudžiai“ yra ne fizinis, o socialinis įvykis.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ETNOLOGIJA | BENDRUOMENĖ, TEISĖ, VALSTYBĖ | VISUOMENĖS GRUPĖS
ETNOLOGIJA | BENDRUOMENĖ, TEISĖ, VALSTYBĖ | VISUOMENĖS GRUPĖS

SINONIMIJA:
PAPRASTI DARBO ŽMONĖS DABARTINĖS LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS. Vilnius: Mintis, 1972, p. 366.

VALSTIEČIAI DABARTINĖS LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS. Vilnius: Mintis, 1972, p. 366.

ATITIKMENYS:
ang. Commons
GUDEMAN, S. The Anthropology of Economy. Oxford: Blackwell, 2001, p. 7–27.


rus. Narod
SADOKHIN, A.; P. Etnologiia. Uchebnyi slovar’. Moskva: Gardariki, 2002, s. 89.

vok. Volk
ERICH, O. A., BEITL, R. Wörterbuch der deutschen Volkskunde. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 1996, S. 861–862.

TERMINO ŠALTINIAI:
BARTHES, R. The Fashion System. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1990, p. 255.

GUDEMAN, S. The Anthropology of Economy. Oxford: Blackwell, 2001, p. 7–27.

SAVONIAKAITĖ, V. Kultūra ir ekonomika laike, Lituanistica, 2004, 3 (59), p. 57–70.

PASTABOS: Kitos reikšmės: Masiniuose darbuose, masinėje visuomenėje, anot Rolando Barthes’o, randamas “identiteto sapnas” t. y. būti savimi (oneself) ir turėti šią savastį (self), pažįstamą kitų.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Vida Savoniakaitė 2006-01-05 savoniakaite@istorija.lt

©: Sukūrimas, Vida Savoniakaitė Lietuvos istorijos institutas

Atgal© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2005