TERMINAI

TERMINAS: ETNINĖS GRUPĖS

APIBRĖŽIMAS: Etninė grupė yra sukonstruota (subjektas veikiamas aplinkos spaudimo), o grupės turinys – apibrėžiamas „kultūros” ir asmeninės sudėties – neturi a priori egzistencijos ar stabilumo.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Etninė grupė yra sukonstruota (subjektas veikiamas aplinkos spaudimo), o grupės turinys – apibrėžiamas „kultūros” ir asmeninės sudėties – neturi a priori egzistencijos ar stabilumo. Etninės ribos, o ne kultūrinė medžiaga išskiria grupę. Etniškumas laikomas rinkiniu paprastų ir akivaizdžių formuluočių apie sienas, skirtumus, tikslus ir pasiekimus, buvimą ir tapatumą, kilmę ir klasifikaciją, kuri buvo sukonstruota tiek antropologo, tiek ir subjekto. Etniškumas yra apibrėžiamas grupe požymių ar aspektų, kurie turi būti gerai žinomi: bendras vardas, bendras kilmės mitas, bendra istorija, išskirtinė bendra kultūra, asociacijos su specifine teritorija, solidarumo jausmas.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ETNOLOGIJA | BENDRUOMENĖ, TEISĖ, VALSTYBĖ | VISUOMENĖS GRUPĖS
ETNOLOGIJA | BENDRUOMENĖ, TEISĖ, VALSTYBĖ | VISUOMENĖS GRUPĖS

SINONIMIJA:
GRUPĖS SUSIJUSIOS SU PRIKLAUSYMU KURIAI NORS TAUTAI DABARTINĖS LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS. Vilnius: Mintis, 1972, p. 152.

TAUTINĖS GRUPĖS DABARTINĖS LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS. Vilnius: Mintis, 1972, p. 152.

ATITIKMENYS:
ang. Ethnic groups
BARTH, F. Introduction, Barth F. (ed.). Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference. Bergen-Oslo: Universitets Forlaget, 1969, p. 9–38.


rus. Etnicheskie gruppy
SADOKHIN, A.; P. Etnologiia. Uchebnyi slovar’. Moskva: Gardariki, 2002, s. 180-181.

vok. Ethnische Gruppen
Danguolės Svidinskaitės vertimas

TERMINO ŠALTINIAI:
BARTH, F. Introduction, Barth F. (ed.). Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference. Bergen-Oslo: Universitets Forlaget, 1969, p. 9–38.

BANKS, M. Ethnicity: Anthropological Constructions. London and New York: Routledge, 1996, p. 130.

SMITH, A. The ethnic origins of nations. Oxford: Basil Blackwell, 1986, p. 21–22.

SAVONIAKAITĖ, V. Etniškumas. Lietuviai Latvijos pasienyje, Lietuvos Etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2001, 1(10), p. 217–230.

PASTABOS: Kitos reikšmės: egzistuoja skirtingi požiūriai į etniškumą. Primordialus etniškumas gali susidaryti ar būti žmonių širdyse, o instrumentalus etniškumas gali susiformuoti jų galvose. Primordialistinis požiūris nedažnas. Trečioji etniškumo nustatymo perspektyva šiek tiek susumuoja pirmąsias dvi – ji nustato etniškumą stebėtojo galvoje. Tai analitinis akademikų įrankis, išaiškinantis studijuojamų žmonių veiksmus ir jausmus, galiausiai etniškumas yra artefaktas.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Vida Savoniakaitė 2006-01-05 savoniakaite@istorija.lt

©: Sukūrimas, Vida Savoniakaitė Lietuvos istorijos institutas

Atgal© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2005