TERMINAI

TERMINAS: SKLIAUTAI

APIBRĖŽIMAS: Erdviniai, išgaubti laikantieji denginiai, lenktos lubos, laikomos atramų (sienų, piliorių, kolonų), perimančių skliauto apkrovas.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Lietuvoje pirmieji kryžminiai skliautai sumūryti XIV a. pilyse (Medininkai). Gotikiniuose pastatuose būta kryžminių, ir smailėjančių kryžminių skliautų su nerviūromis (Trakų salos pilis), Vytauto bažnyčia Kaune turi žvaigždinius, Šv. Mikalojaus bažnyčia Vilniuje - tinklinius, Bernardinų bažnyčia Vilniuje - krištolinius gotikinius skliautus. Puscilindriais ir kryžminiais skliautais paprastai buvo dengiamos pilių, vienuolynų, gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpos, dažniausiai rūsiai. Žvaigždiniai skliautai dengė pilių menes, bažnyčių navas, presbiterijas XV a. pradžioje. Tinkliniai skliautai mūryti XV a. pabaigos - XVI a. kulto pastatuose. Krištoliniais skliautais tuo pat metu buvo skliaudžiamos bažnyčių šoninės navos, zakristijos, apsidės, gyvenamųjų namų menės. Skliautai vienos arba pusės plytos, kartais (Vilniaus Arkikatedros Bazilikos rūsiai) pusantros plytos storio. Krištoliniai skliautai paprastai dengdavo siauras patalpas, arba, patalpa būdavo skaidoma, statant piliorių centrinėje jos dalyje. Skirtingo piešinio ir nevienodos konstrukcijos skliautai toje pačioje kulto statinio navoje yra savitas Lietuvos gotikos reiškinys. Renesansiniai skliautai netenka gotikai būdingų nerviūrų, mūras vis dažniau sutvirtinamas gurtais, metalinėmis templėmis. Renesansui būdingi cilindriniai skliautai su liunetėmis geriausiai išlikę Vilniaus Šv. Mykolo bažnyčioje. Platesnės vanos dengtos vienos plutos cilindriniais skliautais su liunetėmis, mūrytomis trumpiniais į išorę; siauresnių, trinavių bažnyčių, šoninių navų skliautai plonesni - pusės plytos storio, mūryti ilginėmis plytomis į paviršių. Renesanso epochoje dar naudoti kryžminiai, cilindriniai be liunečių ir kupoliniai skliautai. Kryžminiais skliautais būdavo dengiamos gyvenamosios ir visuomeninės patalpos, dažniausiai pirmojo aukšto patalpos, rečiau rūsiai. Jų storis svyruoja nuo pusės iki vienos plytos. Cilindriniais skliautas be liunečių daugiausia dengtos rūsių patalpos. Šie skliautai vienos plytos storio, mūryti trumpinėmis plytomis į paviršių. Paprastai apatinių patalpų skliautai storesni, o viršutinių - plonesni. Barokiniai skliautai geriausiai matomi Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, Pažaislio vienuolyno bažnyčioje, Klasicistiniai - Vilniaus arkikatedroje Bazilikoje.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | ARCHITEKTŪRINIAI RADINIAI | konstrukcijų elementai
ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | ARCHITEKTŪRINIAI RADINIAI

SUSIJĘ TERMINAI:
KUPOLAS
SIENA
STOGAS
PLYTA
TINKAS
ARKA

ATITIKMENYS:
ang. Vaulting
NMR Monument Type Thesaurus. Prieiga per Internetą: Art and Architecture Thesaurus. Prieiga per Internetą: .NMR Main Building Materials Thesaurus. Prieiga per Internetą: . KITKAUSKIENĖ, L. KITKAUSKAS, N. Anglų - lietuvių kalbų aiškinamasis architektūros žodynas. Vilnius: 2004.

rus. Cвод
Lietuvių - Rusų kalbų žodynas. Vilnius: 1988.

lenk. Sklepenie
KALĖDA, A. Lietuvių-lenkų kalbų žodynas = Słownik litewsko-polski. Vilnius : Mokslas, 1991.

vok. Gewolbe
KOCH, W. Baustilkunde. Munchen: 1994, s. 449.

TERMINO ŠALTINIAI:
Skliautas. Iš Universalus meno žodynas. Kaunas: 1998, p. 414.

Skliautas. Iš Tarybų Lietuvos enciklopedija. Vilnius: 1987, t.3, p. 528.

LEVANDAUSKAS, V. Lietuvos renesansinių pastatų mūro medžiagos ir technika. Iš Architektūros paminklai. Vilnius: 1977, T.4, p. 15-25.

LEVANDAUSKAS, V. JANKEVIČIENĖ, A. Lietuvos gotiškų gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų mūro medžiagos ir statybos technika. Iš Lietuvos TSR architektūros klausimai. Vilnius: 1978, t. 5 (3), p. 61-73.

LEVANDAUSKAS, V. Plytų rišimo būdai ir architektūros paminklų datavimas. Iš Lietuvos TSR architektūros klausimai. Vilnius: 1981, t. 7 (2), p. 3-11.

LEVANDAUSKAS, V. Lietuvos aptvarinių pilių mūro technika ir medžiagos. Iš Lietuvos TSR architektūros klausimai. Vilnius: 1974, t.4, p. 432-447.

Lietuvos architektūros istorija. Vilnius: 1988 - 2002, t. 1-4.

KITKAUSKIENĖ, L. KITKAUSKAS, N. Anglų - lietuvių kalbų aiškinamasis architektūros žodynas. Vilnius: 2004.

PAVYZDYS:
Kryžminiai skliautai su nerviūromis iš Trakų salos pilies; Vytauto bažnyčios Kaune žvaigždiniai skliautai; Šv. Mikalojaus bažnyčios Vilniuje tinkliniai; Bernardinų bažnyčios Vilniuje krištoliniai gotikiniai skliautai.

ILIUSTRACIJA: Universalus meno žodynas. Kaunas: 1998, p. 414.

PASTABOS: Plačiąja prasme kupolas taip pat yra skliautas, kai kada vadinamas kupoliniu skliautu.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Rimvydas Laužikas 2004-11-05 astro@moletai.omnitel.net
8-383-45424; 8-610-97107.

©: Sukūrimas, Rimvydas Laužikas Lietuvos istorijos institutas

Atgal© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2005