TERMINAI

TERMINAS: STULPAS

APIBRĖŽIMAS: Stačiakampio, apvalaus ar daugiakampio skerspjūvio, vertikali, paprastai medinė architektūrinė atrama. Stulpas laiko ant jo uždėtų konstrukcinių elementų (stogo konstrukcijų, lubų ir kt) apkrovas, formuoja pastato išorę ir vidaus erdvę, sutvirtina sienų plokštumas.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Atsirado kartu su statybos pradžia. Lietuvoje, ankstyviausiuose žinomuose mezolito laikotarpio pastatuose, stulpai (pėdžios) laikė stogo konstrukciją (pėdinis stogas), taip pat stulpinės konstrukcijos buvo sienos. Jų liekanų rasta ne mažiau kaip 17 Lietuvos piliakalnių. Kai kada jos būna apdėtos akmenimis. Paprastai piliakalniuose aptinkamos 25 - 50 cm. skersmens, daugiausia buku dugnu, stulpavietės, įgilintos į įžemį 20 - 100 cm. Patys stulpai būdavo plonesni, įkasti. Jiems labiau sutvirtinti būdavo naudojami akmenys. Tai vadinamosios akmenimis apkrautos stulpavietės (Šeimyniškėliai, Varnupiai, Kunigiškiai). Dalis stulpaviečių piliakalniuose žymi ne pastatus, o tik jų dalis arba įtvirtinimus, ar net naudotos kitiems tikslams (paleoastronominių stebėjimų įrenginys ant Birutės kalno Palangoje). Stulpaviečių rasta taip pat Medininkų aptvarinės pilie archeologinių tyrimų metu. Vėliau, XV - XX a., stulpai išliko medinėje, liaudiškoje statyboje bei medinių bažnyčių statyboje (stogo, balkono, lubų atramos). Tokių XVIII a. stulpų pamatų rasta Kernavės, Tauragnų bažnyčių vietų archeologinių tyrimų metu. Mūrinėje statyboje stulpus pakeitė pilioriai ir kolonos. Stulpus rėmusių akmeninių konstrukcijų fragmentų rasta Kernavės, Tauragnų XVIII a. bažnyčių vietose.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | ARCHITEKTŪRINIAI RADINIAI | konstrukcijų elementai
ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | ARCHITEKTŪRINIAI RADINIAI

SUSIJĘ TERMINAI:
PILIORIUS
PILIASTRAS
KOLONA
PAMATAI
POLIS
RĄSTAS

ATITIKMENYS:
ang. Pillar
MDA Archaeological Objects Thesaurus. Prieiga per Internetą: . KITKAUSKIENĖ, L. KITKAUSKAS, N. Anglų - lietuvių kalbų aiškinamasis architektūros žodynas. Vilnius: 2004.

rus. Cтолб
Lietuvių - Rusų kalbų žodynas. Vilnius: 1988.

vok. Saule
OWEN, L. Dictionary of Prehistoric Archaeology (English/German). Iš Arcaeologica Venatoria. Tubingen: 1996, Band 14, s.143.

vok. Pfahl
Der Sprach Brockhaus. Leipzig: 1940, s. 469.

TERMINO ŠALTINIAI:
Stulpas. Iš Lietuvių kalbos žodynas. Vilnius: 1984, t.13, p. 1023-1025.

ZABIELA, G. Lietuvos medinės pilys. Vilnius: 1995, p.107-110.

PAVYZDYS:
Stulpais paremtų stogų konstrukcijų gausu Liaudies buities muziejuje Rumšiškėse esančiuose pastatuose.

PASTABOS: Stulpines konstrukcijas žymi archeologinių tyrimų metu randamos stulpavietės.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Rimvydas Laužikas 2004-10-15 astro@moletai.omnitel.net
8-383-45424; 8-610-97107.

©: Sukūrimas, Rimvydas Laužikas Lietuvos istorijos institutas

Atgal© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2005