TERMINAI

TERMINAS: BALKIS

APIBRĖŽIMAS:

PLAČIAU APIE TERMINĄ:

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | ARCHITEKTŪRINIAI RADINIAI | STATYBINĖS MEDŽIAGOS

ATITIKMENYS:
ang. Balk
Iš National Monument Records. MDA Object Type Thesaurus [interaktyvus]. English Heritage. [žiūrėta 2006 03 24]. Prieiga per internetą: < http://thesaurus.english-heritage.org.uk/thesaurus.asp?thes_no=144&thes_name=MDA%20Object%20Type%20Thesaurus>

PASTABOS:

Atgal© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2005