TERMINAI

TERMINAS: GEGNĖ

APIBRĖŽIMAS: Šlaitinio stogo sudėtinė dalis, laikančios konstrukcijos elementas, statybinės medienos rūšis.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Gegnių naudojimas stogo konstrukcijose gali būti dvejopas: pėdinis (išilgai stogo vidurio nutiesta kartis yra paremta ant specialių stulpų - pėdžių; gegnės laisvai (drūtgaliais) kabinamos ant karties; tai seniausia žinoma stogo konstrukcija, kurios atsiradimą galima nukelti iki neolito ar net mezolito laikų; naudota iki XIX a. - XX a. pradž.); gegninis (konstrukciją sudaro poromis storgaliais žemyn sunertos ir į viršutinį sienos vainiką įkirstos gegnės).

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | ARCHITEKTŪRINIAI RADINIAI | STATYBINĖS MEDŽIAGOS
ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | ARCHITEKTŪRINIAI RADINIAI | STATYBINĖS MEDŽIAGOS

SUSIJĘ TERMINAI:
ČERPĖ
STOGAS

SINONIMIJA:
KREKLAS Lietuvių kalbos žodynas. Vilnius: 1956, t.3, p. 200.

STOGO SPARAS Lietuvių kalbos žodynas. Vilnius: 1956, t.3, p. 200.

ATITIKMENYS:
ang. Rafter
NMR Components Thesaurus. Prieiga per Internetą. .Art and Architecture Thesaurus. Prieiga per Internetą: .

rus. Cтропила
Lietuvių - Rusų kalbų žodynas. Vilnius: 1988.

rus. Cтропилина
Lietuvių - Rusų kalbų žodynas. Vilnius: 1988.

vok. Sparren
OWEN, L. Dictionary of Prehistoric Archaeology (English/German). Iš Arcaeologica Venatoria. Tubingen, 1996, Band 14, s.157.

vok. Dachsparren
Der Sprach Brockhaus. Leipzig: 1940, s. 109.

TERMINO ŠALTINIAI:
Gegnė. Iš Tarybų Lietuvos enciklopedija. Vilnius: 1985, t.1, p. 588.

BERTAŠIŪTĖ, R. Lietuvos kaimo trobesių sienų ir stogų regioniniai savitumai. Iš Liaudies kultūra, Vilnius: 2003, Nr.3, p. 17-25.

ČERBULĖNAS, K. Senoji lietuvių liaudies medinių pastatų konstrukcija. Iš Valstybinės LTSR architektūros paminklų apsaugos inspekcijos metraštis. Vilnius: 1958, t.1, p.73-94.

KNEIŽYS, V. XVIII a. mūrinių gegnių stogai Lietuvoje. Iš Architektūros paminklai. Vilnius: 1993, t.13, p. 36-40.

Medinė architektūra Lietuvoje. Vilnius: 2002.

LEVANDAUSKAS, V. Lietuvos bažnyčių stogo konstrukcijų raida. Iš Kultūros paminklai. Vilnius: 1994, t.1.

PAVYZDYS:
Liaudies buities muziejuje esančių ūkinių pastatų gegnės.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Rimvydas Laužikas 2004-11-11 astro@moletai.omnitel.net
8-383-45424; 8-610-97107.

©: Sukūrimas, Rimvydas Laužikas Lietuvos istorijos institutas

Atgal© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2005