TERMINAI

TERMINAS: LANGO STIKLAS

APIBRĖŽIMAS: Stiklinė plokštelė (lakštas), naudojamas langui uždengti.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Lietuvoje stiklas žinomas nuo I a. Langų stiklas atsirado kartu su mūrine statyba XIII - XIV a. (vitražai). Ankstyvasis stiklas buvo importinis. Žinoma, kad 1547 m. Vilniuje buvo įsteigta stiklo dirbtuvėlė, gaminusi ir langų stiklą. 1663 m. patvirtintas Vilniaus stiklių statutas. XVI a. - XVIII a. įvairiose dab. Baltarusijos vietovėse veikė Radvilų stiklo manufaktūros, XVII a. I pusėje stiklo dirbtuvė veikė netoli Švėkšnos.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | ARCHITEKTŪRINIAI RADINIAI | STATYBINĖS MEDŽIAGOS
ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | ARCHITEKTŪRINIAI RADINIAI | STATYBINĖS MEDŽIAGOS

SUSIJĘ TERMINAI:
VITRAŽAS

ATITIKMENYS:
ang. Window glass
Art and Architecture Thesaurus. Prieiga per Internetą: .MDA Archaeological Objects Thesaurus. Prieiga per Internetą: .NMR Main Building Materials Thesaurus. Prieiga per Internetą: .

rus. Oконное стекло
Lietuvių - Rusų kalbų žodynas. Vilnius: 1988.

vok. Scheibe
Der Sprach Brockhaus. Leipzig: 1940, s. 172.

vok. Fenster Glas
OWEN, L. Dictionary of Prehistoric Archaeology (English/German). Iš Arcaeologica Venatoria. Tubingen, 1996, Band 14, s. 211.

TERMINO ŠALTINIAI:
Stiklas. Iš Lietuvių kalbos žodynas. Vilnius: 1984, t. 13, p.774-776.

Stiklas. Iš Tarybų Lietuvos enciklopedija. Vilnius: 1988, t.4, p. 105.

Stiklas. Iš Universalus meno žodynas. Nuo seniausiųjų laikų iki dabarties. Kaunas: 1998, p. 438.

Stiklas. Iš Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. Vilnius: 1983, t.10, p.413.

Stiklas. Iš Lietuvos muziejuose saugomų eksponatų medžiagos [interaktyvus]. [žiūrėta 2004 10 02]. Prieiga per Internetą: .

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Rimvydas Laužikas 2004-11-05 astro@moletai.omnitel.net
8-383-45424; 8-610-97107.

©: Sukūrimas, Rimvydas Laužikas Lietuvos istorijos institutas

Atgal© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2005