TERMINAI

TERMINAS: RĄSTAS

APIBRĖŽIMAS: Nukirstas ir nugenėtas storas medis.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Statybai naudojami rąstai būdavo nužievinami, kai kada aptašomi (nuo XIII - XIV a.) ar apipjaunami (nuo XIV a. - XIX a.) iš 2 (viengubas pjovimas) ar 4 (dvigubas pjovimas) pusių. Viengubas pjovimas (tašymas) užtikrindavo vienodą visos pastato sienos storį, o dvigubas pjovimas (tašymas) dažniausiai buvo naudojamas statant karkasinės konstrukcijos (fachverkinius) pastatus. Stulpinė konstrukcija, Lietuvoje žinoma nuo mezolito laikų. Žalvario amžiaus pabaigoje, ankstyvojo geležies amžiaus pradžioje miškingoje Europos dalyje ( I tūkstantmečio I pusėje Lietuvoje) atsirado rentininė konstrukcija, kuri ilgainiui beveik išstūmė stulpinę. Nuo II tūkstantmečio pradžios žinoma karkasinė konstrukcija, kildinama tiek iš Vakarų europietiškos tradicijos, tiek iš vietinės stulpinės statybos tradicijos. Lietuvos senajai architektūrai daugiau būdinga rentininė, o Aukštaitijoje ūkinių pastatų statyboje dar ir stulpinė konstrukcija. Karkasinė konstrukcija daugiausia plito tik Kryžiuočių ordinui priklausiusioje Klaipėdoje bei Klaipėdos krašte ir didžiuosiuose miestuose - Vilniuje, Kaune, imigrantų iš Vakarų Europos kvartaluose. Fachverkinės konstrukcijos buvo dalis XVI - XVII a. Lietuvoje statytų evangelikų reformatų (Vilnius, Salamiestis, Papilys) bažnyčių. Tradicinėje lietuvių architektūroje karkasinė konstrukcija daugiausia paplitusi tik medinių kaimų bažnyčių varpinių statyboje, kur karkasas apkalamas lentomis. Nenužievintais rąstais buvo išklotas Kernavės miesto kauladirbio sodybos tvarto vidus. Rąstais (18-25 cm. skersmens) XV - XVI a. buvo sutvirtinta Neries pakrantė Vilniuje, šalia Žemutinės pilies.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | ARCHITEKTŪRINIAI RADINIAI | STATYBINĖS MEDŽIAGOS
ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | ARCHITEKTŪRINIAI RADINIAI | STATYBINĖS MEDŽIAGOS

SUSIJĘ TERMINAI:
SIENA
STULPAS
LENTA
POLIS

ATITIKMENYS:
ang. Timber
Art and Architecture Thesaurus. Prieiga per Internetą: .MDA Archaeological Objects Thesaurus. Prieiga per Internetą: .NMR Main Building Materials Thesaurus. Prieiga per Internetą: .

ang. Deal
NMR Main Building Materials Thesaurus. Prieiga per Internetą: .

rus. бревно
Lietuvių - Rusų kalbų žodynas. Vilnius: 1988.

vok. Rundholz
OWEN, L. Dictionary of Prehistoric Archaeology (English/German). Iš Arcaeologica Venatoria. Tubingen: 1996, Band 14, s.195.

TERMINO ŠALTINIAI:
Rąstas. Iš Lietuvių kalbos žodynas. Vilnius: 1978, t.11, p.191.

GALAUNĖ, P. Lietuvių liaudies menas. Kaunas: 1930, p. 41-44.

BARŠAUSKAS, J. Lietuviškos kolūkiečio sodybos architektūra. Vilnius: 1956, p. 29 - 31.

BERTAŠIŪTĖ, R. Lietuvos kaimo trobesių sienų ir stogų regioniniai savitumai. Iš Liaudies kultūra, Vilnius, 2003, Nr.3, p. 17-25.

ČERBULĖNAS, K. Senoji lietuvių liaudies medinių pastatų konstrukcija. Iš Valstybinės LTSR architektūros paminklų apsaugos inspekcijos metraštis. Vilnius: 1958, t.1, p.73-94.

ZABIELA, G. Lietuvos medinės pilys. Vilnius: 1995, p.117.

Medinė architektūra Lietuvoje. Vilnius: 2002.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Rimvydas Laužikas 2004-09-25 astro@moletai.omnitel.net
8-383-45424; 8-610-97107.

©: Sukūrimas, Rimvydas Laužikas Lietuvos istorijos institutas

Atgal© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2005