Asmuo Irena Jučienė

VAIZDAI


1  Trakų Salos pilies priešpilio kazematai

2  Trakų Salos pilies priešpilio kazematai

3  Trakų Salos pilies priešpilio kazematai

4  Ploto 1 Trakų salos pilies priešpilyje kasinėjimai

5  Ploto 1 Trakų salos pilies priešpilyje kasinėjimai

6  Ploto 1 Trakų salos pilies priešpilyje kasinėjimai

7  Ploto 1 Trakų salos pilies priešpilyje kasinėjimai

8  Trakų Salos pilies priešpilio atkasimas plote 1a

9  Akmenys Trakų Salos pilies priešpilyje, plote 1b, 40 cm gylyje

10  Akmenys Trakų Salos pilies priešpilyje, plote 1a

11  Akmenys Trakų Salos pilies priešpilyje, plote 1b, 40 cm gylyje

12  Akmenys Trakų Salos pilies priešpilyje, plote 1b, 40 cm gylyje

13  Plytų ir sudegusių rąstų liekanos Trakų Salos pilies priešpilyje, plote Ic, 40 cm gylyje

14  Plytų ir sudegusių rąstų liekanos Trakų Salos pilies priešpilyje, plote Ic, 40 cm gylyje

15  Plytų ir sudegusių rąstų liekanos Trakų Salos pilies priešpilyje, plote Ic, 40 cm gylyje

16  Plytų ir sudegusių rąstų liekanos Trakų Salos pilies priešpilyje, plote Ic, 40 cm gylyje

17  Trakų Salos pilies kazematų griuvenos

18  Trakų Salos pilies kazematų griuvenos

19  Perkasa 1 Trakų Salos pilyje

20  Trakų Salos pilies kazematų griuvenos

21  Perkasa 1 Trakų Salos pilyje

22  Perkasa 1 Trakų Salos pilyje

23  Kontraforsas Trakų Salos pilyje, perkasoje 1

24  Trakų Salos pilies gynybinės sienos vidinė pusė

25  Trakų Salos pilies gynybinės sienos vidinė pusė

26  Trakų Salos pilies gynybinės sienos vidinė pusė

27  Perkasa 4 Trakų Salos pilyje

28  Perkasa 4 Trakų Salos pilyje

29  Kontraforsas Trakų Salos pilyje, perkasoje 2

30  Kontraforsas Trakų Salos pilyje, perkasoje 1

31  Kontraforsas Trakų Salos pilyje, perkasoje 1

32  Kontraforsas Trakų salos pilyje, perkasoje 3

33  Pakeliamojo tilto per fosą polių žymės Trakų salos pilies priešpilyje, plote 1a

34  Akmenų grindinys Trakų Salos pilies priešpilyje, prie kazemato 2

35  Akmenų grindinys Trakų Salos pilies priešpilyje, prie kazemato 2

36  Akmenų grindinys Trakų Salos pilies priešpilyje, prie kazemato 2

37  Kazematas 1 Trakų Salos pilies priešpilyje

38  Kazematas 1 Trakų Salos pilies priešpilyje

39  Kazematas 1 Trakų Salos pilies priešpilyje

40  Kazemato 1 Trakų Salos pilies priešpilyje pamatai

41  Kazemato 1 Trakų Salos pilies priešpilyje pamatai

42  Kazemato 1 Trakų Salos pilies priešpilyje pamatai

43  Akmenys Trakų salos pilies priešpilyje, plote 1a, 120 cm gylyje

44  Akmenys Trakų salos pilies priešpilyje, plote 1a, 120 cm gylyje

45  Akmenys Trakų salos pilies priešpilyje, plote 1a, 120 cm gylyje

46  Akmenys Trakų salos pilies priešpilyje, plote 1a, 120 cm gylyje

47  Akmenys prie įėjimo į kazematą Trakų Salos pilies priešpilyje

48  Akmenys prie įėjimo į kazematą Trakų Salos pilies priešpilyje

49  Akmenys prie įėjimo į kazematą Trakų Salos pilies priešpilyje

50  Pjūvis prie donžono Trakų Salos pilies priešpilyje, plote 1

51  Pjūvis prie donžono Trakų Salos pilies priešpilyje, plote 1

52  Ploto 2 (6) Trakų Salos pilies priešpilyje kasinėjimai

53  Ploto 2 (6) Trakų Salos pilies priešpilyje kasinėjimai

54  Ploto 2 (6) Trakų Salos pilies priešpilyje kasinėjimai

55  Akmenys Trakų Salos pilies priešpilyje, plote 2

56  Akmenų grindinys Trakų Salos pilies priešpilyje, plote 2

57  Akmenų grindinys Trakų Salos pilies priešpilyje, plote 2

58  Akmenų grindinys Trakų Salos pilies priešpilyje, plote 2

59  Kazematas 2 Trakų Salos pilies priešpilyje

60  Kazematas 2 Trakų Salos pilies priešpilyje

61  Kazematas 2 Trakų Salos pilies priešpilyje

62  Trakų Salos pilies siena prie donžono

63  Trakų Salos pilies siena prie donžono

64  Trakų Salos pilies siena prie donžono

65  Žmogaus griaučiai prie Trakų Salos pilies, perkasoje 4

66  Krosnis kazemate 2 Trakų salos pilies priešpilyje

67  Žmogaus griaučiai prie Trakų Salos pilies, perkasoje 4

68  Žmogaus griaučiai prie Trakų Salos pilies, perkasoje 4

69  Žmogaus griaučiai prie Trakų Salos pilies, perkasoje 4

70  Perkasa 4 Trakų Salos pilyje prie donžono

71  Perkasa 4 Trakų Salos pilyje prie donžono

72  Perkasos 4 tąsa Trakų Salos pilyje prie donžono

73  Perkasos 4 tąsa Trakų Salos pilyje prie donžono

74  Perkasos 4 tąsa Trakų Salos pilyje prie donžono

75  Perkasos 4 tąsa Trakų Salos pilyje prie donžono

76  Perkasos 4 tąsa Trakų Salos pilyje prie donžono

77  Perkasos 4 tąsa Trakų Salos pilyje prie donžono

78  Trakų salos pilies kontraforsas perkasoje 2

79  Trakų salos pilies kontraforsas perkasoje 2

80  Trakų salos pilies kontraforsas perkasoje 2

81  Trakų salos pilies kontraforsas perkasoje 2

82  Perkasa prie Trakų Salos pilies šiaurės rytinės dalies

83  Perkasa prie Trakų Salos pilies šiaurės rytinės dalies

84  Perkasa 5 Trakų Salos pilyje, prie donžono

85  Perkasa 5 Trakų Salos pilyje, prie donžono

86  Trakų Salos pilies šiaurės vakarinis kontraforsas

87  Trakų Salos pilies šiaurės vakarinis kontraforsas

88  Trakų Salos pilies kontraforso ir sienos susikirtimo kampas perkasoje 2

89  Trakų Salos pilies kontraforso ir sienos susikirtimo kampas perkasoje 2

90  Ploto 1a šiaurinis pjūvis Trakų Salos pilies priešpilyje

91  Ploto 1c šiaurinis pjūvis Trakų Salos pilies priešpilyje

92  Plotas 1 Trakų Salos pilies priešpilyje

93  Ploto 1c šiaurinis pjūvis Trakų Salos pilies priešpilyje

94  Plotas 1 Trakų Salos pilies priešpilyje

95  Plotas 1 Trakų Salos pilies priešpilyje

96  Kazematas 2 Takų Salos pilies priešpilyje

97  Kazemato 2 krosnies liekanos Trakų Salos pilies priešpilyje

98  Plotas 1 Trakų Salos pilies priešpilyje

99  Plotas 1 Trakų Salos pilies priešpilyje

100  Plotas 1 Trakų Salos pilies priešpilyje

101  Plotas 1 Trakų Salos pilies priešpilyje

102  Kazematas 2 Takų Salos pilies priešpilyje

103  Ploto 1c šiaurinis pjūvis Trakų Salos pilies priešpilyje

104  Ploto 1c šiaurinis pjūvis Trakų Salos pilies priešpilyje

105  Ploto 1c šiaurinis pjūvis Trakų Salos pilies priešpilyje

106  Plotas 1 Trakų Salos pilies priešpilyje

107  Kazemato 1 fasadas Trakų Salos pilies priešpilyje

108  Plotas 1a Trakų Salos pilies priešpilyje

109  1960 metais atstatyti Trakų Salos pilies rūmai

110  1960 metais atstatyti Trakų Salos pilies rūmai

111  1960 metais atstatyti Trakų Salos pilies rūmai

112  1960 metais atstatyti Trakų Salos pilies rūmai

113  1960 metais atstatyti Trakų Salos pilies rūmai

114  1960 metais atstatyti Trakų Salos pilies rūmai

115  1960 metais atstatyti Trakų Salos pilies rūmai

116  1960 metais atstatyti Trakų Salos pilies rūmai

117  Akmenys Trakų Salos pilies priešpilyje, plote 1a, 160–180 cm gylyje

118  Akmenys Trakų Salos pilies priešpilyje, plote 1a, 160–180 cm gylyje

119  Akmenys Trakų Salos pilies priešpilyje, plote 1a, 30–50 cm gylyje

120  Akmenys Trakų Salos pilies priešpilyje, plote 1a, 30–60 cm gylyje

121  Čerpės Trakų Salos pilies priešpilyje, plote 1a, 60 cm gylyje

122  Plytų grindinio fragmentas Trakų Salos pilies priešpilyje, plote 1a, 60 cm gylyje

123  Plytų grindinio fragmentas Trakų Salos pilies priešpilyje, plote 1a, 60 cm gylyje

124  Medinio pastato liekanos Trakų Salos pilies priešpilyje, plote 1c, 40 cm gylyje

125  Medinio pastato liekanos Trakų Salos pilies priešpilyje, plote 1c, 30 cm gylyje

126  Akmenys Trakų Salos pilies priešpilyje, plote 1a, 30 cm gylyje

127  Akmenys Trakų Salos pilies priešpilyje, plote 1a, 30 cm gylyje

128  Akmenų Trakų Salos pilies priešpilyje, plote 1a, preparavimas

129  Juodų žemių dėmė Trakų Salos pilies priešpilyje, 180 cm gylyje

130  Kazemato 1, Trakų Salos pilies priešpilyje, pamatai

131  Kazemato 1, Trakų Salos pilies priešpilyje, pamatai

132  Kazematas 2 Trakų Salos pilies priešpilyje

133  Trakų Salos pilies siena prie donžono

134  Trakų Salos pilies siena prie donžono

135  Kazemato 2 krosnies liekanos Trakų Salos pilies priešpilyje

136  Kazemato 2 krosnies liekanos Trakų Salos pilies priešpilyje

137  Kazemato 2 krosnies liekanos Trakų Salos pilies priešpilyje

138  Kazemato 2 krosnies liekanos Trakų Salos pilies priešpilyje

139  Trakų Salos pilies siena perkasoje 4

140  Trakų Salos pilies siena perkasoje 4

141  Trakų Salos pilies siena perkasoje 4

142  Trakų Salos pilies siena perkasoje 4

143  Trakų Salos pilies siena perkasoje 4

144  Trakų Salos pilies siena perkasoje 4

145  Trakų Salos pilies siena perkasoje 4

146  Trakų Salos pilies siena perkasoje 4

147  Trakų Salos pilies siena perkasoje 4

148  Akmenų griuvenos Trakų Salos pilies priešpilyje

149  Plytų grindinio fragmentas Trakų Salos pilies priešpilyje, plote 1b

150  Medinio pastato liekanos Trakų Salos pilies priešpilyje, plote 1c

151  Medinio pastato liekanos Trakų Salos pilies priešpilyje, plote 1c

152  Medinio pastato liekanos Trakų Salos pilies priešpilyje, plote 1c

153  Medinio pastato liekanos Trakų Salos pilies priešpilyje, plote 1c

154  Medinio pastato liekanos Trakų Salos pilies priešpilyje, plote 1c

155  Medinio pastato liekanos Trakų Salos pilies priešpilyje, plote 1c

156  Medinio pastato liekanos Trakų Salos pilies priešpilyje, plote 1c

157  Akmenys Trakų Salos pilies priešpilyje, plote 1a, 40 cm gylyje

158  Akmenys Trakų Salos pilies priešpilyje, plote 1a, 40 cm gylyje

159  Akmenys Trakų Salos pilies priešpilyje, plote 1a, 40 cm gylyje

160  Krosnies liekanos Trakų Salos pilies priešpilyje, plote 2(6)

161  Medinio pastato liekanos Trakų Salos pilies priešpilyje, plote 2(6)

162  Medinio pastato liekanos Trakų Salos pilies priešpilyje, plote 2(6)

163  Medinio pastato liekanos Trakų Salos pilies priešpilyje, plote 2(6)

164  Medinio pastato liekanos Trakų Salos pilies priešpilyje, plote 2(6)

165  Kazemato 2 krosnies liekanos Trakų Salos pilies priešpilyje

166  Kazemato 2 krosnies liekanos Trakų Salos pilies priešpilyje

167  Kazemato 2 krosnies liekanos Trakų Salos pilies priešpilyje

168  Kazemato 2 krosnies liekanos Trakų Salos pilies priešpilyje

169  Kazemato 2 krosnies liekanos Trakų Salos pilies priešpilyje

170  Medinio pastato liekanos Trakų Salos pilies priešpilyje, plote 2(6)

171  Akmenų grindinys Trakų Salos pilies priešpilyje, plote 2(6)

172  Medinio pastato liekanos Trakų Salos pilies priešpilyje, plote 2(6)

173  Medinio pastato liekanos Trakų Salos pilies priešpilyje, plote 2(6)

174  Medinio pastato liekanos Trakų Salos pilies priešpilyje, plote 2(6)

175  Kazemato 1, Trakų Salos pilies priešpilyje, langas

176  Kazematas 2 Trakų Salos pilies priešpilyje

177  Kazemato 1, Trakų Salos pilies priešpilyje, langas

178  Kazematas 2 Trakų Salos pilies priešpilyje

179  Kazemato 2 krosnies liekanos Trakų Salos pilies priešpilyje

180  Kazematas 3 Trakų Salos pilies priešpilyje

181  Plotas 2(6) Trakų Salos pilies priešpilyje

182  Kazematas 3 Trakų Salos pilies priešpilyje

183  Plotas 2(6) Trakų Salos pilies priešpilyje tyrimų pradžioje

184  Kazemato 3, Trakų Salos pilies priešpilyje, langas

185  Kazemato 2 krosnies liekanos Trakų Salos pilies priešpilyje

186  Kazemato 2 krosnies liekanos Trakų Salos pilies priešpilyje

187  Kazemato 2 krosnies liekanos Trakų Salos pilies priešpilyje

188  Kazemato 2 krosnies liekanos Trakų Salos pilies priešpilyje

189  Krosnies liekanos Trakų Salos pilies priešpilyje, plote 2(6)

190  Medinio pastato liekanos Trakų Salos pilies priešpilyje, plote 2(6)

191  Medinio pastato liekanos Trakų Salos pilies priešpilyje, plote 2(6)

Atgal


 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2005