VAIZDAI

Vilniaus Žemutinės pilies (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčia) 1956 m. perkasos 2 detalė

PAVADINIMAS: Vilniaus Žemutinės pilies (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčia) 1956 m. perkasos 2 detalė

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | GYVENAMOSIOS VIETOS | STATINIAI | pagal statybines medžiagas | MŪRINIS STATINYS šv. Barboros bažnyčios siena.

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | GYVENAMOSIOS VIETOS | STATINIAI Nuotraukos apačioje matosi atidengtas kriptos vidus Šv. Barboros bažnyčioje.

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | LAIDOJIMO VIETOS | sudedamosios dalys | kapo dalys | KARSTAS Nuotraukos apačioje, kairėje pusėje, matosi atidegti karsto kontūrai.

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | ARCHITEKTŪRINIAI RADINIAI | konstrukcijų elementai | SKLIAUTAI Nuotraukos centre matosi kriptos skliautų fragmentas Šv. Barboros bažnyčioje.

ORIGINALI ANTRAŠTĖ: Vilnius. Pilies kalno š. papėdė, kriptos vidus ir PV sienos likučiai iš šiaurės rytų

RŪŠIS: SKAIDRŪS VAIZDAI | NEGATYVAI

FIKSUOTOJAS: Adolfas Tautavičius

FIKSAVIMO METAI: 1956

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Vilnius, m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika Vilniaus Žemutinės pilies teritorija (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčia), Pilies kalno šiaurinė papėdė.

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ:

ARCHYVINIS ŠALTINIS:
LIIR (Lietuvos istorijos instituto Rankraštynas) | Fototeka (Archeologijos), Nr. ng. 5601

DUOMENŲ RINKINYS ARUODUOSE: Vilniaus Žemutinės pilies 1956 m. archeologinių tyrimų duomenys [LIIR F.1–39, 54, 121]

SUSIJĘ ASMENYS: Adolfas Tautavičius 1956 m. Vilniaus Žemutinės pilies (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčios), Pilies kalno šiaurinės papėdės archeologinių tyrimų vadovas.

PASTABOS: Archeologinių tyrimų ataskaitoje (LIIR F.1–39) tirta perkasa įvardijama kaip "plotas Nr.2".

©: Kolekcija: Lietuvos istorijos institutas

Atgal


 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2005