Asmuo Adolfas Tautavičius

VAIZDAI

Vilniaus Žemutinės pilies (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčia) 1956 m. perkasos 2 detalė

PAVADINIMAS: Vilniaus Žemutinės pilies (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčia) 1956 m. perkasos 2 detalė

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | GYVENAMOSIOS VIETOS | STATINIAI | pagal statybines medžiagas | MŪRINIS STATINYS Šv. Barboros bažnyčios siena.

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | GYVENAMOSIOS VIETOS | STATINIAI Nuotraukos apačioje matosi atidengtas kriptos vidus Šv. Barboros bažnyčioje.

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | LAIDOJIMO VIETOS | sudedamosios dalys | kapo dalys | KARSTAS Nuotraukos apačioje, kairėje pusėje, matosi atidegti karsto kontūrai.

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | ARCHITEKTŪRINIAI RADINIAI | konstrukcijų elementai | SKLIAUTAI Nuotraukos centre matosi kriptos skliautų fragmentas Šv. Barboros bažnyčioje.

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | ARCHITEKTŪRINIAI RADINIAI | STATYBINĖS MEDŽIAGOS | AKMUO Nuotraukos viršuje, kairėje pusėje, matosi profiliuoti konglomerato blokai.

ORIGINALI ANTRAŠTĖ: Vilnius. Pilies kalno š. papėdė, kriptos vidus ir PV sienos likučiai iš šiaurės rytų

RŪŠIS: SKAIDRŪS VAIZDAI | NEGATYVAI

FIKSUOTOJAS: Adolfas Tautavičius

FIKSAVIMO METAI: 1956

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Vilnius, m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika Vilniaus Žemutinės pilies teritorija (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčia), Pilies kalno šiaurinė papėdė.

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ:

ARCHYVINIS ŠALTINIS:
LIIR (Lietuvos istorijos instituto Rankraštynas) | Fototeka (Archeologijos), Nr. ng. 5601a

DUOMENŲ RINKINYS ARUODUOSE: Vilniaus Žemutinės pilies 1956 m. archeologinių tyrimų duomenys [LIIR F.1–39, 54, 121]

SUSIJĘ ASMENYS: Adolfas Tautavičius 1956 m. Vilniaus Žemutinės pilies (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčios), Pilies kalno šiaurinės papėdės archeologinių tyrimų vadovas.

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Vilniaus Žemutinės pilies (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčia) 1956 m. perkasos 2 detalė

PASTABOS: Archeologinių tyrimų ataskaitoje (LIIR F.1–39) tirta perkasa įvardijama kaip "plotas Nr.2". Negatyvas (ng. 5601a) neturi atskiros antraštės registracijos knygoje ir yra priskirtinas prie ng. 5601, kuris turi antraštę "Vilnius. Pilies kalno š. papėdė, kriptos vidus ir PV sienos likučiai iš šiaurės rytų".

©: Kolekcija: Lietuvos istorijos institutas

Atgal


 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2005