VAIZDAI

Kazematas 2 Takų Salos pilies priešpilyje

PAVADINIMAS: Kazematas 2 Takų Salos pilies priešpilyje

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | GYNYBINĖS VIETOS | gynybinių kompleksų dalys | KAZEMATAS

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | ARCHITEKTŪRINIAI RADINIAI | konstrukcijų elementai | DURYS Nuotraukoje, centre, matoma arkinė kazemato durų anga.

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | ARCHITEKTŪRINIAI RADINIAI | konstrukcijų elementai | LANGAS Nuotraukoje, dešinėje, greta durų angos, matomas arkinis kazemato langas.

ORIGINALI ANTRAŠTĖ: Trakai, Salos pilies priešpilis. Tyrinėtas pl. Nr. 1; vėlyvasis pastatas arčiau kazematų

RŪŠIS: SKAIDRŪS VAIZDAI | NEGATYVAI

FIKSUOTOJAS: Ona Navickaitė–Kuncienė

FIKSAVIMO METAI: 1960

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Trakai, m., , Trakų r. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ:

ARCHYVINIS ŠALTINIS:
LIIR (Lietuvos istorijos instituto Rankraštynas) | Fototeka (Archeologijos), Nr. ng. 10339b Negatyvų registracijos knygoje šio ng. numeris yra 10339.

DUOMENŲ RINKINYS ARUODUOSE: Trakų Salos pilies 1960 m. archeologinių tyrimų duomenys (LIIR F.1–48, 155, 169)

SUSIJĘ ASMENYS: Ona Navickaitė–Kuncienė Trakų Salos pilies priešpilio 1960 m. archeologinių tyrimų vadovė.

SUSIJĘ ASMENYS: Irena Jučienė Trakų salos pilies rūmų terasos teritorijos 1960 m. archeologinių tyrimų vadovė.

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Kazematas 2 Takų Salos pilies priešpilyje

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Kazematas 2 Trakų Salos pilies priešpilyje

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Kazematas 2 Trakų Salos pilies priešpilyje

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Kazematas 2 Trakų Salos pilies priešpilyje

PASTABOS: Negatyvų registracijos knygoje nurodyta šio ng. originali antraštė neatitinka vaizdo turinio. Vaizdas atitinka ng. 10337 originalią antraštę: "Trakai, Salos pilies priešpilis. Patalpos kazemato Nr. 2 atvalymas. Pasirodė durų angos skliautas ir lango angos skliautas".

©: Kolekcija: Lietuvos istorijos institutas

Atgal


 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2005