VAIZDAI

Geležiniai dirbiniai iš Trakų Salos pilies

PAVADINIMAS: Geležiniai dirbiniai iš Trakų Salos pilies

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | DARBO ĮRANKIAI | MEDŽIO APDIRBIMO ĮRANKIAI | KIRVIS

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | DARBO ĮRANKIAI | ŽEMDIRBYSTĖS INVENTORIUS | PJAUTUVAS

ORIGINALI ANTRAŠTĖ: Trakų Salos pilis, geležiniai įrankiai: 1–pjautuvas; 2–kirvis

RŪŠIS: SKAIDRŪS VAIZDAI | NEGATYVAI

FIKSUOTOJAS: Ona Navickaitė–Kuncienė

FIKSAVIMO METAI: 1958

ARCHYVINIS ŠALTINIS:
LIIR (Lietuvos istorijos instituto Rankraštynas) | Fototeka (Archeologijos), Nr. ng. 9512

PUBLIKACIJA:
Leidinio aprašas, P. 77, Nr. 17 O. Navickaitė. Archeologiniai tyrinėjimai Trakų Salos pilyje. In.: Valstybinės LTSR architektūros paminklų apsaugos inspekcijos metraštis. Tomas 2. Vilnius, 1960, p. 69–80, pav. 17.

DUOMENŲ RINKINYS ARUODUOSE: O. Navickaitės-Kuncienės publikacijos "Archeologiniai tyrinėjimai Trakų Salos pilyje" iliustracijos

SUSIJĘ ASMENYS: Ona Navickaitė–Kuncienė Vaizdo bei minėtos publikacijos autorė.

SUSIJĘ VIETOVĖS: Trakai, m., , Trakų r. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika

©: Kolekcija: Lietuvos istorijos institutas

Atgal


 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2005