Asmuo Adolfas Tautavičius

VAIZDAI

Spėjamas Piktupėnų archeologinis objektas (Pagėgių sav.)

PAVADINIMAS: Spėjamas Piktupėnų archeologinis objektas (Pagėgių sav.)

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | GYNYBINĖS VIETOS | PILIAKALNIS

ORIGINALI ANTRAŠTĖ: Piktupėnų "Markapiai", Šilutės raj.

RŪŠIS: SKAIDRŪS VAIZDAI | NEGATYVAI

FIKSUOTOJAS: Kęstutis Navickas

FIKSAVIMO METAI: 1963

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Piktupėnai, k., Pagėgių sen., Pagėgių sav., Tauragės apskr., Lietuvos Respublika Piktupėnų k. 1963 m. priklausė Šilutės r.

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Piktupėnai, Šilutės raj.

ARCHYVINIS ŠALTINIS:
LIIR (Lietuvos istorijos instituto Rankraštynas) | Fototeka (Archeologijos), Nr. ng. 14087

DUOMENŲ RINKINYS ARUODUOSE: Spėjamo Piktupėnų archeologinio objekto (Pagėgių sav.) 1963 m. archeologinių žvalgymų duomenys [LIIR F.1−187]

SUSIJĘ ASMENYS: Adolfas Tautavičius 1963 m. archeologinių žvalgymų Šilutės r. (dab. Pagėgių sav.) vadovas.

PASTABOS: Vaizde matoma kalva archeologinių žvalgymų ataskaitoje (LIIR F.1−187, p. 105) įvardinta, kaip Piktupėnų piliakalnis, tačiau originaliose negatyvų (nr. 13868−13871, 14000, 14087 ir 14111), kuriuose užfiksuota ši kalva, antraštėse, ji vadinama "Cholerenberg" arba "Markapiais".

©: Kolekcija: Lietuvos istorijos institutas

Atgal


 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2005