Asmuo Adolfas Tautavičius

VAIZDAI

Stančių k. (Klaipėdos r.) kalva

PAVADINIMAS: Stančių k. (Klaipėdos r.) kalva

KLASIFIKACIJA: ETNOLOGIJA | GYVENVIETĖS, ARCHITEKTŪRA, INTERJERAS | KRAŠTOVAIZDIS IR GYVENVIETĖS | KULTŪRINIS KRAŠTOVAIZDIS

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | Bendrosios sąvokos | Tyrėjai | TYRIMŲ DALYVIS

ORIGINALI ANTRAŠTĖ: Jagučių (Jagutten) alkakalnis?, Klaipėdos raj.

RŪŠIS: SKAIDRŪS VAIZDAI | NEGATYVAI

FIKSUOTOJAS: Kęstutis Navickas

FIKSAVIMO METAI: 1963

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Stančiai, k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav, Klaipėdos apskr., Lietuvos Respublika Archeologinių žvalgomųjų tyrimų ataskaitoje (LIIR, f. 1, b. 187, p. 30 ) kapinyno vieta fiksuota Jogučių kaime, Sendvario apyl., Klaipėdos raj. Šiuo metu Jogučiai nebeegzistuoja ir yra priskirtini istoriniam kaimui.

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Jogučiai, Klaipėdos raj.

ARCHYVINIS ŠALTINIS:
LIIR (Lietuvos istorijos instituto Rankraštynas) | Fototeka (Archeologijos), Nr. ng. 14105

DUOMENŲ RINKINYS ARUODUOSE: Stančių k. kalvų (Klaipėdos r.) 1963 m. archeologinių žvalgymų duomenys [LIIR F.1−187]

SUSIJĘ ASMENYS: Adolfas Tautavičius 1963 m. archeologinių žvalgymų Klaipėdos r. vadovas.

PASTABOS: 1963 m. buvo vykdomi archeologiniai žvalgymai Jogučių k. (dab. Stančių k.) apylinkėse. Jų metų fiksuotos spėjamos alkakalnio vietos, kurios ataskaitoje (LIIR, f. 1, b. 187, p. 30–31 ) įvardijamos kaip galimi piliakalniai "Kukūdra" arba "Pagonkūlė", kadangi piliakalnis "Kukūdra buvo sunaikintas dar 19 a., o "Pagonkūlė" buvo ne piliakalnis, o Spirkių-Jogučių kapinynas, žvalgymų metu užfiksuotas kalvas reikėtų laikyti natūraliomis. Tai nustatyta pagal L. Tamulynas, The Contribution of Local Residents to the Development of Archaeological Investigations in the Memelland before World War II. In Archaeologia Lituana 10. Vilnius, 2009. p. 7–21.

©: Kolekcija: Lietuvos istorijos institutas

Atgal


 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2005