Asmuo Adolfas Tautavičius

VAIZDAI

Vilniaus Žemutinės pilies (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčios) 1958 m. perkasa 3a

PAVADINIMAS: Vilniaus Žemutinės pilies (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčios) 1958 m. perkasa 3a

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | Bendrosios sąvokos | ARCHEOLOGIJOS TYRIMAI | PERKASA Perkasa 3a. Nuotraukos dešinėje matoma pradėta kasti perkasa 4c.

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | ARCHITEKTŪRINIAI RADINIAI | konstrukcijų elementai | PAMATAI Nuotraukos apačioje matomi Šv. Onos bažnyčios pamatai, virš jų – Šv. Barboros bažnyčios pietvakarių sienos pamatai. Šv. Onos bažnyčios viduje matomi skersinių sienelių, atskiriančių apsidę nuo navos, pamatai.

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | ARCHITEKTŪRINIAI RADINIAI | konstrukcijų elementai | PAMATAI | ARKINIAI PAMATAI Nuotraukos apačioje, kairėje matomi Šv. Barboros bažnyčios pietvakarių sienos arkiniai pamatai.

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | ARCHITEKTŪRINIAI RADINIAI | konstrukcijų elementai | KONTRAFORSAS Nuotraukos apačioje, kairėje matomos Šv. Onos bažnyčios kontraforso liekanos, aukščiau – Šv. Barboros pietvakarių sienos kontraforso liekanos, virš jo – Pilininko namo kontraforsas.

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | ARCHITEKTŪRINIAI RADINIAI | konstrukcijų elementai | SIENA Nuotraukos kairėje, viršuje matosi Pilininko namo siena, dešiniau – Žemutinės pilies rūmų flygelio sienos liekanos, į dešinę nuo jos – vartų sienos, jungusios Šv. Barboros bažnyčios pietvakarių sieną su Žemutinės pilies rūmų flygeliu, liekanos.

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | ARCHITEKTŪRINIAI RADINIAI | konstrukcijų elementai | ARKA Žemutinės pilies rūmų flygelio sienos liekanose išmūrytos arkos.

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | ARCHITEKTŪRINIAI RADINIAI | sudedamosios dalys | sienos dalys | NIŠA Niša vartų sienoje, virš keturkampės angos.

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | ARCHITEKTŪRINIAI RADINIAI | sudedamosios dalys | sienos dalys Vartų sienoje matoma keturkampė anga.

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | GYVENAMOSIOS VIETOS | STATINIAI | pagal paskirtį | VARTAI Nuotraukos dešinėje, tarp vartų sienos bei Šv. Barboros bažnyčios pietvakarių sienos matoma vartų anga.

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | ŪKINĖS VIETOS | SANITARINĖS VIETOS Nuotraukos apačioje, dešinėje matomas vandentiekio vamzdis, į kairę nuo jo – kanalizacijos vamzdis.

KLASIFIKACIJA: ETNOLOGIJA | GYVENVIETĖS, ARCHITEKTŪRA, INTERJERAS | MIESTŲ ARCHITEKTŪRA | PILIŲ, RŪMŲ KOMPLEKSAI Nuotraukos viršuje, dešinėje matosi Naujojo arsenalo pastatas.

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | Bendrosios sąvokos | Tyrėjai | TYRIMŲ DALYVIS

ORIGINALI ANTRAŠTĖ: Vilnius, Pilies k. š. papėdė. III a plotas ir vartų siena

RŪŠIS: SKAIDRŪS VAIZDAI | NEGATYVAI

FIKSUOTOJAS: Adolfas Tautavičius

FIKSAVIMO METAI: 1958

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Vilnius, m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika Vilniaus Žemutinės pilies teritorija (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčia), Pilies kalno šiaurinė papėdė.

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ:

ARCHYVINIS ŠALTINIS:
LIIR (Lietuvos istorijos instituto Rankraštynas) | Fototeka (Archeologijos), Nr. ng. 7961

DUOMENŲ RINKINYS ARUODUOSE: Vilniaus Žemutinės pilies 1958 m. archeologinių tyrimų duomenys [LIIR F.1–104]

SUSIJĘ ASMENYS: Adolfas Tautavičius 1958 m. Vilniaus Žemutinės pilies (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčios), Pilies kalno šiaurinės papėdės archeologinių tyrimų vadovas.

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Vartų sienos liekanos Vilniaus Žemutinės pilies (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčios) 1958 m. perkasoje 3a

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Vartų sienos liekanos Vilniaus Žemutinės pilies (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčios) 1958 m. perkasoje 3a

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Vartų sienos liekanos Vilniaus Žemutinės pilies (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčios) 1958 m. perkasoje 3a

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Bažnyčių liekanos Vilniaus Žemutinės pilies (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčios) 1957 m. perkasoje 3

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Bažnyčių liekanos Vilniaus Žemutinės pilies (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčios) 1957 m. perkasoje 3

PASTABOS: Archeologinių tyrimų ataskaitoje (LIIR F.1–104, p. 43) tirta perkasa įvardijama kaip "Trečiojo ploto vakarinė tąsa (III a)".

©: Kolekcija: Lietuvos istorijos institutas

Atgal


 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2005