Asmuo Adolfas Tautavičius

VAIZDAI

Kapas 65, rastas nukasant kontrolinę juostą tarp Vilniaus Žemutinės pilies (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčios) 1960 m. perkasos 4 ir 5

PAVADINIMAS: Kapas 65, rastas nukasant kontrolinę juostą tarp Vilniaus Žemutinės pilies (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčios) 1960 m. perkasos 4 ir 5

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | LAIDOJIMO VIETOS | KAPAS | ŽMOGAUS KAPAS | pagal laidoseną | GRIAUTINIS KAPAS

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | GYVENAMOSIOS VIETOS | sudedamosios dalys | namo dalys | GRINDYS Bažnyčios grindys, klotos iš plytų.

ORIGINALI ANTRAŠTĖ: Vilnius, Ž. pilies teritorija, Kapas Nr. 1

RŪŠIS: SKAIDRŪS VAIZDAI | NEGATYVAI

FIKSUOTOJAS: Adolfas Tautavičius

FIKSAVIMO METAI: 1960

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Vilnius, m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika Vilniaus Žemutinės pilies teritorija (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčia), Pilies kalno šiaurinė papėdė.

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ:

ARCHYVINIS ŠALTINIS:
LIIR (Lietuvos istorijos instituto Rankraštynas) | Fototeka (Archeologijos), Nr. ng. 9518c

DUOMENŲ RINKINYS ARUODUOSE: Vilniaus Žemutinės pilies 1960 m. archeologinių tyrimų duomenys [LIIR F.1–92, 226]

SUSIJĘ ASMENYS: Adolfas Tautavičius 1960 m. Vilniaus Žemutinės pilies (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčios), Pilies kalno šiaurinės papėdės archeologinių tyrimų vadovas.

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Kapas 65, rastas nukasant kontrolinę juostą tarp Vilniaus Žemutinės pilies (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčios) 1960 m. perkasos 4 ir 5

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Kapas 65, rastas nukasant kontrolinę juostą tarp Vilniaus Žemutinės pilies (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčios) 1960 m. perkasos 4 ir 5

PASTABOS: Negatyvas (ng. 9518c) neturi atskiros antraštės registracijos knygoje ir yra priskirtinas prie ng. 9518, kuris turi antraštę "Vilnius, Ž. pilies teritorija, Kapas Nr. 1". Archeologinių tyrimų ataskaitoje (LIIR F.1–92, p. 2–5) tirta kontrolinė siena įvardijama kaip "juosta tarp IV ir V plotų". Kapui suteikiamas bendras eilės numeris (65). Pagal 1960 metais rastų kapų numeraciją kapo numeris yra 1. Tai nustatyta pagal Vilniaus Žemutinės pilies teritorijos, Gedimino kalno šiaurinės papėdės (Vilniaus m.) 1960 m. archeologinių tyrimų (vad. A. Tautavičius) ataskaitą (LIIR F. 1–92, p. 3).

©: Kolekcija: Lietuvos istorijos institutas

Atgal


 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2005