Asmuo Adolfas Tautavičius

VAIZDAI

Vilniaus Žemutinės pilies (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčia) 1960 m. pietvakarių perkasos tąsa

PAVADINIMAS: Vilniaus Žemutinės pilies (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčia) 1960 m. pietvakarių perkasos tąsa

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | Bendrosios sąvokos | ARCHEOLOGIJOS TYRIMAI | PERKASA

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | Bendrosios sąvokos | ARCHEOLOGIJOS TYRIMAI | PJŪVIS

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | ARCHITEKTŪRINIAI RADINIAI | konstrukcijų elementai | PAMATAI Nuotraukos apačioje matosi iš akmenų sukrautų XVII a. pab.–XVIII a. pastato pamatų liekanos.

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | ARCHITEKTŪRINIAI RADINIAI | sudedamosios dalys | krosnies dalys | PADAS Nuotraukos centre matosi XVII a. antros pusės krosnies padas.

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | GYVENAMOSIOS VIETOS | STATINIAI | pagal paskirtį | TVORA Nuotraukos viršuje, kairėje pusėje, matosi iš plytų mūrytos tvoros liekanos.

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | Bendrosios sąvokos | Tyrėjai | TYRIMŲ DALYVIS

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | ARCHITEKTŪRINIAI RADINIAI | konstrukcijų elementai | SIENA Dešinėje pusėje matosi Žemutinės pilies rūmų flygelio sienos liekanos.

ORIGINALI ANTRAŠTĖ: Vilnius, G. kalno papėdė. Bendras PV tąsos vaizdas iš Š

RŪŠIS: SKAIDRŪS VAIZDAI | NEGATYVAI

FIKSUOTOJAS: Adolfas Tautavičius

FIKSAVIMO METAI: 1960

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Vilnius, m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika Vilniaus Žemutinės pilies teritorija (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčia), Pilies kalno šiaurinė papėdė.

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ:

ARCHYVINIS ŠALTINIS:
LIIR (Lietuvos istorijos instituto Rankraštynas) | Fototeka (Archeologijos), Nr. ng. 9531b

DUOMENŲ RINKINYS ARUODUOSE: Vilniaus Žemutinės pilies 1960 m. archeologinių tyrimų duomenys [LIIR F.1–92, 226]

SUSIJĘ ASMENYS: Adolfas Tautavičius 1960 m. Vilniaus Žemutinės pilies (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčios), Pilies kalno šiaurinės papėdės archeologinių tyrimų vadovas.

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Vilniaus Žemutinės pilies (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčia) 1960 m. pietvakarių perkasos tąsa

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Vilniaus Žemutinės pilies (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčia) 1960 m. pietvakarių perkasos tąsa

PASTABOS: Negatyvas (ng. 9531b) neturi atskiros antraštės registracijos knygoje ir yra priskirtinas prie ng. 9531, kuris turi antraštę "Vilnius, G. kalno papėdė. Bendras PV tąsos vaizdas iš Š". Archeologinių tyrimų ataskaitoje (LIIR F.1–92, p. 13) tirta perkasa įvardijama kaip "Ploto pietvakarių tąsa". Pietvakarių perkasa ir jos tąsa toliau bus vadinamos pietvakarių perkasa.

©: Kolekcija: Lietuvos istorijos institutas

Atgal


 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2005