VAIZDAI

Trakų pusiasalio pilies šiaurės vakarinėje aikštelės dalyje gynybinę sieną rėmusio kontraforso liekanos

PAVADINIMAS: Trakų pusiasalio pilies šiaurės vakarinėje aikštelės dalyje gynybinę sieną rėmusio kontraforso liekanos

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | ARCHITEKTŪRINIAI RADINIAI | konstrukcijų elementai | KONTRAFORSAS Iš akmenų mūryto kontraforso liekanos.

ORIGINALI ANTRAŠTĖ: Trakai, pusiasalio pilis. Kalno viršus. ŠV aikštelės gale ginybinės sienos iš išorės rėmusio kontraforso ŠR kraštas

RŪŠIS: SKAIDRŪS VAIZDAI | NEGATYVAI

FIKSUOTOJAS: K. Navickas

FIKSAVIMO METAI: 1962

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Trakai, m., , Trakų r. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ:

ARCHYVINIS ŠALTINIS:
LIIR (Lietuvos istorijos instituto Rankraštynas) | Fototeka (Archeologijos), Nr. ng. 15008a Negatyvų registracijos knygoje šio ng. numeris yra 15008.

DUOMENŲ RINKINYS ARUODUOSE: Trakų pusiasalio pilies 1962 m. archeologinių tyrimų duomenys [LIIR F.1–265]

SUSIJĘ ASMENYS: Adolfas Tautavičius Trakų pusiasalio pilies archeologinių tyrimų 1962 m. vadovas.

©: Kolekcija: Lietuvos istorijos institutas

Atgal


 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2005