Asmuo Adolfas Tautavičius

VAIZDAI

1948 m. žvalgomosios ekspedicijos dalyviai

PAVADINIMAS: 1948 m. žvalgomosios ekspedicijos dalyviai

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | Bendrosios sąvokos | Tyrėjai

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | Bendrosios sąvokos | ARCHEOLOGIJOS TYRIMAI | ARCHEOLOGINIAI ŽVALGYMAI

ORIGINALI ANTRAŠTĖ: Ekspedicijos dalyviai: priekyje Vl. Barzdžius – fotografas; pirmoje eilėje iš kairės į dešinę: St. Jaskėnas – direktoriaus padėjėjas ūkio ir adm. reikalams; I. Jablonskis – Kretingos muziejaus direktorius; Pr. Kulikauskas – instituto mokslinis sekretorius; K. Gabriūnaitė – V.V.U. V k. studentė-archeologė; St. Daunys – Šiaulių „Aušros“ muziejaus bendradarbis; antroje eilėje – M. Černiauskas – instituto aspirantas-archeologas; G. B. Fiodorov – TSRS MA Materialinės Kultūros istorijos instituto mokslinis bendradarbis; J. Petrulis – istorinio muziejaus vedėjas; A. Tautavičius – istorinio muziejaus konservatorius; J. Mikėnas – šoferis.

RŪŠIS: FOTONUOTRAUKOS

FIKSUOTOJAS: Vladas Barzdžius Matyt, fotografuota nuo stovo, naudojant automatinį nustatymą - tai rodytų ir ne natūrali fotografo padėtis grupės priešakyje.

FIKSAVIMO METAI: 1948

ARCHYVINIS ŠALTINIS:
LIIR (Lietuvos istorijos instituto Rankraštynas) | F.1, P. XXXIII, Nr. pav. 73

DUOMENŲ RINKINYS ARUODUOSE: Archeologijos panorama

SUSIJĘ ASMENYS: Pranas Kulikauskas Pirmoje eilėje trečias iš kairės.

SUSIJĘ ASMENYS: Ignas Jablonskis Pirmoje eilėje antras iš kairės.

SUSIJĘ ASMENYS: Stasys Daunys Pirmoje eilėje pirmas iš dešinės.

SUSIJĘ ASMENYS: Petrulis Juozas Antroje eilėje trečias iš kairės.

SUSIJĘ ASMENYS: Mykolas Černiauskas Antroje eilėje pirmas iš kairės.

SUSIJĘ ASMENYS: Adolfas Tautavičius Antroje eilėje antras iš dešinės.

SUSIJĘ ASMENYS: Kristina Gabriūnaitė Pirmoje eilėje antra iš dešinės.

SUSIJĘ ASMENYS: J. Mikėnas Antroje eilėje pirmas iš dešinės.

SUSIJĘ ASMENYS: St. Jaskėnas Pirmoje eilėje pirmas iš kairės.

SUSIJĘ ASMENYS: G. B. Fiodorov Antroje eilėje antras iš kairės.

©: Sukūrimas: Vladas Barzdžius

©: Kolekcija: Lietuvos istorijos institutas

Atgal


 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2005