Asmuo Adolfas Tautavičius

VAIZDAI

Keramikos šukės Guogų (Piliuonos) piliakalnio gyvenvietėje (Kauno r.), plote 1, 80 cm gylyje

PAVADINIMAS: Keramikos šukės Guogų (Piliuonos) piliakalnio gyvenvietėje (Kauno r.), plote 1, 80 cm gylyje

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | BUITIES DAIKTAI | INDAI | BUITINĖ KERAMIKA | pagal gamybos būdą | LIPDYTA KERAMIKA

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | Bendrosios sąvokos | ARCHEOLOGIJOS TYRIMAI | KULTŪRINIS SLUOKSNIS

ORIGINALI ANTRAŠTĖ: Guogai, pl. I., puodų šukės kv. BCD 6–7 riboje 80 cm. gil.

RŪŠIS: SKAIDRŪS VAIZDAI | NEGATYVAI

FIKSUOTOJAS: Adolfas Tautavičius

FIKSAVIMO METAI: 1955

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Guogai, k., Taurakiemio sen., Kauno r. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ:

ARCHYVINIS ŠALTINIS:
LIIR (Lietuvos istorijos instituto Rankraštynas) | Fototeka (Archeologijos), Nr. ng. 5228

DUOMENŲ RINKINYS ARUODUOSE: Guogų (Piliuonos) piliakalnio ir papėdės gyvenvietės (Kauno r.) 1955–1956 m. archeologinių tyrimų duomenys [LIIR F.1–38a]

SUSIJĘ ASMENYS: Adolfas Tautavičius 1955 m. vadovavo Guogų (Piliuonos) piliakalnio ir gyvenvietės archeologiniams tyrinėjimams.

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Keramikos šukės Guogų (Piliuonos) piliakalnio gyvenvietėje (Kauno r.), plote 1, 80 cm gylyje

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Keramikos šukės Guogų (Piliuonos) piliakalnio gyvenvietėje (Kauno r.), plote 1, 80 cm gylyje

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Keramikos šukės Guogų (Piliuonos) piliakalnio gyvenvietėje (Kauno r.), plote 1, 80 cm gylyje

©: Kolekcija: Lietuvos istorijos institutas

Atgal


 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2005