Asmuo Adolfas Tautavičius

VAIZDAI

Fotografuojamas plotas 2 Guogų (Piliuonos) piliakalnio gyvenvietėje (Kauno r.)

PAVADINIMAS: Fotografuojamas plotas 2 Guogų (Piliuonos) piliakalnio gyvenvietėje (Kauno r.)

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | Bendrosios sąvokos | Tyrėjai | TYRIMŲ DALYVIS

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | Bendrosios sąvokos | Tyrėjai | FOTOGRAFAS

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | Bendrosios sąvokos | Įranga | KOPĖČIOS

KLASIFIKACIJA: ETNOLOGIJA | SUSISIEKIMAS IR KOMUNIKACIJA | TRANSPORTAS | SAUSUMOS TRANSPORTO PRIEMONĖS | VEŽIMAS

KLASIFIKACIJA: ETNOLOGIJA | ŪKINĖ VEIKLA | GYVULININKYSTĖ | NAMINIAI GYVULIAI IR PAUKŠČIAI | ARKLIAI

ORIGINALI ANTRAŠTĖ: Guogai, plotas II, akmenų krūva ploto vakariniame pakraštyje

RŪŠIS: SKAIDRŪS VAIZDAI | NEGATYVAI

FIKSUOTOJAS: Adolfas Tautavičius

FIKSAVIMO METAI: 1955

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Guogai, k., Taurakiemio sen., Kauno r. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ:

ARCHYVINIS ŠALTINIS:
LIIR (Lietuvos istorijos instituto Rankraštynas) | Fototeka (Archeologijos), Nr. ng. 5252

DUOMENŲ RINKINYS ARUODUOSE: Guogų (Piliuonos) piliakalnio ir papėdės gyvenvietės (Kauno r.) 1955–1956 m. archeologinių tyrimų duomenys [LIIR F.1–38a]

SUSIJĘ ASMENYS: Adolfas Tautavičius 1955 m. vadovavo Guogų (Piliuonos) piliakalnio ir gyvenvietės archeologiniams tyrinėjimams.

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Fotografuojamas plotas 2 Guogų (Piliuonos) piliakalnio gyvenvietėje (Kauno r.)

PASTABOS: Negatyvų registracijos knygoje originalioje antraštėje pateiktas ng. 5252 aprašas "Guogai, plotas II, akmenų krūva ploto vakariniame pakraštyje" šiam negatyvui netinka. Negatyvui ng. 5252 tinka negatyvo ng. 5250 originali antraštė "Guogai. Pl. II fotografuojame"

©: Kolekcija: Lietuvos istorijos institutas

Atgal


 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2005