VIETOVĖS

VIETOS VARDAS: Masališkės

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

GEOGRAFINĖS KOORDINATĖS:
54° 13' 0, 0" , 24° 13' 47, 0"

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Merkinė sen.
Merkinė ist. vls.

ŽEMESNIS LYGMUO:
Masališkė ist. dv. Šiuo metu Masališkės dvaro teritorija priklauso Masališkių k., Merkinės sen., Varėnos raj. sav.

VARIANTAI:
Masališkės vs. (1923) Leidinio aprašas P. 11
Массалишки (1890)
Masaliszki (k.) (1924)

ČIA SUKURTI VAIZDAI:
Masališkių dvarvietė, vad. Šarūno kalnu (Varėnos r.)

ČIA PADARYTI GARSO ĮRAŠAI:
Padavimas apie Perlojos gyvenvietę (Varėnos r.)

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Padavimas apie Perlojos gyvenvietę (Varėnos r.)
Kadaise Perloja buvo didelis miestas, kuris tęsėsi 25 kilometrus. Dar dabar atranda vėjų išpustytų kaulų ir geležėlių.
Padavimas [Perloja]

Atgal© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2005