VIETOVĖS

VIETOS VARDAS: Stakai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Poškonys sen.

ČIA SUKURTI VAIZDAI:
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 1 akmenų vainikas
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 1 akmenų vainikas
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 1 akmenų vainikas
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 1 akmenų vainikas
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 1 akmenų vainikas
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 1 akmenų vainikas
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 1 akmenų vainiko pietinė dalis
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 1 akmenų vainiko pietinė dalis
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 7 vakarinis pjūvis
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 7 vakarinis pjūvis
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 8 rytinis pjūvis
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 8 rytinis pjūvis
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 8 rytinis pjūvis
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 8 rytinis pjūvis
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 5 degintinis kapas
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 5 degintinis kapas
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 5 degintinis kapas
Akmenys Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 5 sampile
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 5 vakarinė dalis
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 5 vakarinė dalis
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 5 vakarinis pjūvis
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 5 vakarinis pjūvis
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 4 vakarinis pjūvis
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 4 vakarinis pjūvis
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 4 rytinė dalis
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 4 akmenų vainikas
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 3 rytinė dalis
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 3 vakarinė dalis
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 4 vakarinis pjūvis
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 4 vakarinis pjūvis
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 4 degintinis kapas 1
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 4 degintinis kapas 2
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapis 4
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapis 4 prieš tyrinėjimus
Stakų pilkapyno (Šačininkų r.) pilkapio 2 vakarinė dalis
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 2 rytinė dalis
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapis 2
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 2 vakarinė dalis
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapis 2 iš vakarų pusės
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) suardytas pilkapis 9
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) suardytas pilkapis
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 7 vakarinis pjūvis
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 7 vakarinis pjūvis
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 7 degintinis kapas
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 7 degintinis kapas
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 5 akmenų vainikas
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 5 akmenų vainikas
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 5 akmenų vainikas
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 4 akmenų vainiko dalis
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 4 akmenų vainiko dalis
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapis 2
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapis 7 prieš tyrinėjimus
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 8 tyrinėjimai
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapis 8 prieš tyrinėjimus
Keramika Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapyje 8
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 6 šiaurinis pjūvis
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 6 pietinis pjūvis
Archeologiniai tyrinėjimai Stakų pilkapyne (Šalčininkų r.) pilkapyje 4
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapiai 2 ir 3
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 8 vakarinis pjūvis
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 8 vakarinis pjūvis
Tyrimų dalyvis Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) archeologiniuose kasinėjimuose
Tyrimų dalyvis Stakų pilkapyno (Šalčininkų raj.) archeologiniuose kasinėjimuose
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 5 degintinis kapas
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 8 radiniai: pjautuvas, žąslai, balnakilpės
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) degintinio kapo 8 kontūrai
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) degintinis kapas 8
Stakų pilkapyno (Šalčininkų r.) pilkapio 4 tyrimai

Atgal© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2005