VIETOVĖS

VIETOS VARDAS: Klaipėda

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Klaipėda apskr.

ŽEMESNIS LYGMUO:
Melnragė sen.
Giruliai sen.

ČIA GIMĖ:
Kelmickaitė, Zita

ČIA SUKURTI VAIZDAI:
Klaipėdos pilies tyrinėjimai 1975 m.
Klaipėdos pilies Didžiojo parako bokšto pamatai
Tyrinėjimų Klaipėdos senamiestyje (Turgaus g. 13) planas
Žardės piliakalnis (Klaipėdos m.) Žardės piliakalnis priklauso Klaipėdos m. 1963 m. piliakalnis priklausė Klaipėdos r.
Žardės piliakalnis (Klaipėdos m.) Žardės piliakalnis priklauso Klaipėdos m. 1963 m. piliakalnis priklausė Klaipėdos r.
Žardės piliakalnis (Klaipėdos m.) Žardės piliakalnis priklauso Klaipėdos m. 1963 m. piliakalnis priklausė Klaipėdos r.
Žardės piliakalnis (Klaipėdos m.) Žardės piliakalnis priklauso Klaipėdos m. 1963 m. piliakalnis priklausė Klaipėdos r.
Žardės piliakalnis (Klaipėdos m.) Žardės piliakalnis priklauso Klaipėdos m. 1963 m. piliakalnis priklausė Klaipėdos r.
Žardės piliakalnis (Klaipėdos r.) Žardės piliakalnis priklauso Klaipėdos m. 1963 m. piliakalnis priklausė Klaipėdos r.

SUSIJĘ VIETOVĖS:
Klaipėda, m., , Klaipėdos m. sav., Klaipėdos apskr., Lietuvos Respublika

SUSIJĘ VAIZDAI:
Krūtinės papuošalas iš Bandužių kapinyno (Klaipėdos m.) kapo 74
Puodynė (Klaipėdos senamiesčio tyrinėjimai)
Kirvis iš Klaipėdos senamiesčio
Radiniai iš Klaipėdos senamiesčio (Šaltkalvių g. / Daržų g. 3/1)
Kaulo ir rago dirbiniai iš Lietuvos pajūrio (Klaipėdos m., Neringos m.) Radimvietė.
Kalavijo rankena iš Bandužių kapinyno (Klaipėdos m.) Radimvietė.

SUSIJĘ OBJEKTAI:
BsTB 7 259-15a Padavimas apie Ekitų pilkalnį
Ekitų pilkalnis yra Klaipėdos paviete, Danės upės ir Ekečio upelio santakoje. Jį supylė lietuvininkai švedams apsiginti nuo maskolių ir prūsų. Sakoma, kad švedai patys jį supylė, žemių į kepures ir sterbles prisisėmę. Mokytojas pasakojo, kad po visu kalnu paslėptas švedų parakas. Naktimis žmonės matydavo jodinėjantį žalnierių, stovintį generolą be galvos, ant vienos kojos šokinėjantį mažą vyrą, du kardais besikaunančius raitelius baltais rūbais.

Atgal© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2005