APIE PROJEKTĄ

Pagrindinis projekto RaSa („Lietuvių dvasinės kultūros RAiškos: etnologijos, kalbos ir istorijos šaltinių elektroninis vadas”) tikslas yra sukurti lietuvių kultūros šaltinių saugyklą (elektroninį sąvadą), leidžiančią šiuolaikiškai saugoti ir tirti kalbos, folkloro, etnologijos, archeologijos, istorijos duomenis. Tuo tikimasi suteikti naują plėtros perspektyvą etninės kultūros šaltinių įskaitmeninimo procesui. Lietuvių kultūros šaltinių elektroninis sąvadas simboliškai pavadintas aruodais – į tvarkingai išdėstytus lietuviško svirno aruodus pilami, saugomi ir iš čia semiami grūdai. Lietuvių kultūros aruoduose bus kaupiami, sisteminami ir aprašomi lietuvių etninės kultūros duomenys. Laukiami rezultatai:

  • Elektroninis sąvadas leis į elektroninę terpę perkeltus lituanistinių mokslo sričių duomenis susieti ir atlikti visapusiškus mokslinius jų tyrimus.
  • Informacinės sistemos sukūrimas sudarys prielaidas efektyviai integruoti visų lituanistinių disciplinų specialistų darbus.
  • Skaitmeninė forma užtikrins materialiąją archyvinių duomenų apsaugą.
  • Prie per ketverius metus sukurtos bei įdiegtos informacinės sistemos galės prisijungti kitos nacionalinės įstaigos.
  • Lietuvių kultūros šaltinių elektroninis sąvadas tarnaus edukaciniams, kūrybiniams ir kitiems pasaulio lietuvių bendrijos tikslams ir siekiams neprarasti tautinio identiteto globalizacijos sąlygomis.
  • Į sisteminį vardyną įtraukus raktinius žodžius anglų kalba, saugykla bus prieinama ne tik lietuvių, bet ir užsienio šalių specialistams.

Lietuvių kultūros šaltinių elektroninis sąvadas – tai integrali duomenų saugykla, apimsianti visų lietuvių etninės kultūros sričių – kalbos, folkloro, etnologijos, archeologijos ir istorijos šaltinius. Projektas buvo parengtas 2002–2003 metais, bendradarbiaujant Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui, Lietuvių kalbos institutui, Lietuvos istorijos institutui ir Matematikos ir informatikos institutui.

2003 m. pabaigoje, parėmus Valstybiniam mokslo ir studijų fondui, projektas pradėtas įgyvendinti pagal ketverių metų trukmės (2003-2006) mokslo programą RaSa. Iki 2005 m. vidurio numatoma sukurti saugyklos struktūros metmenis, o 2005 m. pabaigoje – elektroninį maketą ir tik tuomet vartotojai galės pradėti ieškoti "Aruoduose" jiems reikalingos informacijos. Dabar atliekami informacinės sistemos kūrimo darbai lankytojams dar nematomi, apie juos galite sužinoti tik iš projekto ataskaitų.

Projekto RaSA 2003 m. darbo ataskaita.

Projekto RaSA 2004 m. darbo ataskaita.

 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2006