ETNOLOGIJA


|  Klasifikacija  |

|  Mokslas  |

|  Tyrimai  |

|  Etnologija Aruoduose  |

 


OBJEKTŲ KLASIFIKACIJA
 
Kad būtų lengviau orientuotis, kokią informaciją galite rasti šiame skyrelyje, pateikiame etnologijos objektų klasifikaciją.
 
BENDRUOMENĖ, TEISĖ, VALSTYBĖ
Visuomenės grupės
Santykiai tarp žmonių
Teisė
Valstybė
Migracija
GYVENVIETĖS, ARCHITEKTŪRA, INTERJERAS
Kraštovaizdis ir gyvenvietės
Sodybos, dvarai ir jų pastatai
Miestų architektūra
Sakraliniai ir viešieji pastatai, statiniai
Kapinės
Interjeras
SKAIČIAVIMAS IR MATAVIMAS
Skaičiavimas
Matavimas
Laiko tvarkymas
     
ŠEIMA IR GIMINYSTĖ
Šeima
Giminystė
ŪKINĖ VEIKLA
Namų ūkis
Darbo samprata
Žemdirbystė
Gyvulininkystė
Amatai
Kita ūkinė veikla
Mainai
LIAUDIES MENAS
Liaudies meno sampratos
Menas ir komunikacija
Stiliai ir interpretacija
Liaudies meno kūriniai
        
ŽMOGAUS AMŽIUS IR LYTIS
Lytis
Reprodukcija
Žmogaus amžiaus etapai
Gyvenimo ciklo apeigos
Mirtis
SUSISIEKIMAS IR KOMUNIKACIJA
Keliai
Transportas
Komunikacija
KALENDORINĖS ŠVENTĖS IR MINĖTINOS DIENOS
Tradicinės
Moderniosios
        
MITYBA
Maistas
Gėrimai
Valgymas ir gėrimas
Svaiginančios ir stimuliuojančios medžiagos
Viešo maitinimo įstaigos
RELIGIJA
Religiniai tikėjimai
Religinės praktikos
Religinė organizacija
POILSIS IR PRAMOGOS
Poilsis ir bendravimas
Pasilinksminimai, sportas, žaislai
Kultūrinės pramogos
     
APRANGA, IŠVAIZDA
Žmogaus išvaizdos samprata, idealai
Aprangos paskirtis
Aprangos sudėtinės dalys, priemonės
SVEIKATA IR LIGA
Sveikata, higiena ir sanitarija
Liga
Kūno sužalojimai
Raganavimas
Maginė ir mentalinė terapija
Medicininė terapija
Priežiūra ir globa
GAMTA IR ŽMOGUS
Liaudies meteorologija ir astronomija
Liaudies fizika ir chemija
Liaudies geografija
Liaudies botanika
Liaudies zoologija
Liaudies anatomija ir fiziologija
Liaudies psichologija
        
ETNOLOGIJA KAIP MOKSLAS
 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2006