BENDRADARBIAI

Visų dalyvaujančių institucijų darbą koordinuoja ir strateginius sprendimus priima ir už programos vykdymą atsakinga programos Taryba.

Programai vadovauja LLTI vyresnioji mokslo darbuotoja, humanitarinių mokslų daktarė
Daiva Vaitkevičienė.

Programą įgyvendina šešios darbo grupės, atstovaujančios skirtingoms mokslo sritims:

lingvistika (LKI, vadovė dr. Gertrūda Naktinienė);
folkloristika (LLTI, vadovė dr. Jurgita Ūsaitytė);
etnologija (LII, vadovė dr. Rasa Paukštytė-Šaknienė);
archeologija (LII, vadovas dr. Vykintas Vaitkevičius);
istorija (LII, vadovė dr. Jolita Sarcevičienė);
informatika (MII, vadovė dr. doc. Nerutė Kligienė).

Išsamesnė informacija apie šias mokslo sritis ir darbo grupes pateikta pagrindiniuose „Aruodų“ skyriuose (išskyrus informatiką, kurios prieiga yra tik per bendradarbių skyrių). Dizainą sukūrė „ArteFaktas“ (dizaineriai Giedrius Arbačiauskas ir Norvyda Kligytė).

Projekte dalyvauja keturios mokslo institucijos:

Kuriant informacinės sistemos koncepciją, projekto vykdytojus konsultuoja:

prof. habil. dr. Simas Karaliūnas (lingvistika),
habil. dr. Nijolė Laurinkienė (folkloristika),
habil. dr. Vytautas Urbanavičius (archeologija);
doc. dr. Edmundas Rimša (istorija);
prof. habil. dr. Laimutis Telksnys (informatika)

Iki 2005 spalio 2 d. projekto etnologijos konsultantu buvo prof., hum. m. habil. dr. Vacys Milius †

 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2006