Pradžia Kalba Tautosaka Etnologija Archeologija Istorija Paieška
 

ISTORIJA


|  Duomenys  |

|  Tyrinėjimai, institucijos  |

|  Projekto įgyvendinimas  |

|  Paieška  |

 


ISTORIJOS ŠALTINIŲ KLASIFIKACIJA
 
Kad būtų lengviau orientuotis, kokią informaciją galite rasti šiame skyrelyje, pateikiame istorijos šaltinių klasifikaciją.
 
NARATYVINIAI DOKUMENTINIAI IKONOGRAFINIAI
Kronikos Įstatymdavystės paminklai  Tapyba
Metraščiai Teismų bylos Grafika
Istorijos (Historia)  Privilegijos Herbai
Kelionių aprašymai  Administraciniai aktai Antspaudai
Memuarai  Vizitacijos
Korespondencija Inventoriai
Hagiografija Instrukcijos
Publicistika Įvairenybės
Proginė literatūra
Įvairenybės
 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2006