Tautosakos objektas "Padavimas apie Vytauto žirgą ir Akmenos ežero atsiradimą (Trakų r.)" >> "Padavimas [Vytauto žirgas]"

Tautosaka


PAVADINIMAS: Padavimas [Vytauto žirgas]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Originali fiksacija

STILIUS: Šnekamoji kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Michailas Zajančkovskis: Nu čia visokių interpretacijų yra. Vieni vienaip aiškina, kiti – kitaip.

Lina Sokolovaitė: Kokias tas interpretacijas žinot?

Michailas Zajančkovskis: Kad buvo šalta šalta žiema. Daug sniego, ežerai užšalę. Ir pavasarį, kada saulutė pašildė tą sniegą, pradėjo sniegas tirpti, ledai pradėjo tirpti, ir vanduo ežeruose kilo kilo kilo - i apsėmė karaimų namus. I va šitoj Karaimščiznoj buvo potvynis. Vyrai buvo kare. Moterys su vaikais, senoliai nuplaukė pas Vytautą prašyti pagalbos. Vytautas pakinkė žirgą, atjojo į karaimų gyvenvietę. I tikrai mato, kad apsemta visa Karaimščizna – tik kaminai matosi. Ir tuo metu žirgas pradėjo gerti tą vandenį – gėrė gėrė gėrė gėrė, vanduo nusmuko nusmuko nusmuko, pasirodė namai. Ir Vytautas, reiškia, nujojo toliau už Rėkalnės, žirgas nusilengvino, ir naujas ežeras prie Trakų pasirodė. Ir išgelbėjo, reiškias, tuos žmones nuo potvynio.

Lina Sokolovaitė: Tai kuris čia ežeras naujas pasidarė?

Michailas Zajančkovskis: Šitas... – Akmenė.

VAIZDO / GARSO DUOMENYS:

PATEIKĖJAS: Michailas Zajančkovskis Užrašymo metu pateikėjui buvo 86 m.

FIKSUOTOJAS: Lina Sokolovaitė

FIKSAVIMO METAI: 2008

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Trakai, m., , Trakų r. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ:

FIKSAVIMO APLINKYBĖS:

SAUGOMA:
TINP (Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos archyvas), Nr. 30010 (liet)

©: Kolekcija Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija

PASTABOS:

Spausdinti

Atgal


 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2005