Tautosakos objektas "Padavimas apie Vytauto žirgą ir "Gnilo Jezioro" ežero (Trakų r.) atsiradimą" >> "Padavimas [Vytauto žirgas]"

Tautosaka


PAVADINIMAS: Padavimas [Vytauto žirgas]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Originali fiksacija

STILIUS: Šnekamoji kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Klausykit, tai - girdėjot gal šitą legendą apie žirgą šito - taip? Irgi legenda. Nu taip negalėjo gi būti. Vot čia, kad, reiškia, karaimai vyrai išėjo... nu, kaip Vytautas atvežė, i čia jau visi [karaimai] gyveno kaip sargybiniai ten i t. t... Ir, reiškia, išėjo, reiškia, į karą ir liko moterys su vaikais. Ir pavasarį potvynis pasidarė, ežeras kilo ir užliejo visą tą karaimų gatvę, viską, namai - negalėjo [...] išeit. Ir, reiškia, nuėjo pas Vytautą, prašo:
- Gelbėkit mus. Mūsų vyrų nėra, gelbėkit.
Ir, šitas, Vytautas atvažiavo su savo žirgu, ir žirgas geria gėrė gėrė gėrė šitą vandenį, ir visą išgėrė šitą vandenį, pasidarė sausa, ir jis tada nuvažiavo. O ten kur mūsų kapai, kapiniai ten [...] tiesiai į kairę eina kelias išvažiuoja į tą [...] kaimą, nu kaip jinai - Naujasodis, į Naujasodį eina tas kelias. Ir jis, reiškia, nuvažiavo ten kur mūsų kapinės, ir miškas vo ta – priešais kur Totoriškos. Ir ten sprogo šitas žirgas, ir išsiliejo ežeras. Ten yra ežeras. Ir lenkų laikais jis vadindavosi "Gnilo Jezioro". Ir ten tikrai toksai kvapas, žinot taip... Ten nei valčių, nei nieko – tiktai žolė tokia ir vot ežeras – kad čia nuo Vytauto to žirgo.
[...] Jis ten sprogo ir pasidarė ežeras ir už tai vadindavo tą ežerą "Gnilo Jezioro". Jis ten mažas, prie vo Totor.., ne prie Totoriškių – jis tiesiog ten kaip vienoj vietoj toks kaip tevnkinys, ir ten tikrai kvapas toks būdavo toksai, žinot – žalia visur aplink, jis gal ir negilus buvo. Ten, nu, vienu žodžiu, nenaudojosi, kad ten ežeras buvo, kad ten valtį turėt ar ką. Ten yra jau toks – tvenkinys. Kad, reiškia sprogo jau..

VAIZDO / GARSO DUOMENYS:

PATEIKĖJAS: Lydija Maškėvič Užrašymo metu pateikėjai buvo 86 m.

FIKSUOTOJAS: Lina Sokolovaitė Vykintas Vaitkevičius

FIKSAVIMO METAI: 2008

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Trakai, m., , Trakų r. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ:

FIKSAVIMO APLINKYBĖS:

SAUGOMA:
TINP (Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos archyvas), Nr. 30086 (liet)

©: Kolekcija Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija

PASTABOS: Šitas ežerėlis neturi oficialaus pavadinimo ir yra netoli Plomėnų ežero (padavimo fiksuotojos L. Sokolovaitės pst.)

Spausdinti

Atgal


 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2005