Tautosakos objektas "Padavimas apie Galvės ežere (Trakų r.) paskandintą skrynią" >> "Padavimas [Paskandinta skrynia]"

Tautosaka


PAVADINIMAS: Padavimas [Paskandinta skrynia]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Originali fiksacija

STILIUS: Šnekamoji kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Vykintas Vaitkevičius: O tai kur čia, kur čia, kaip tie padavimai sako - kur ta skrynia yra paskandinta?

Lydija Maškėvič: A, apie tai pasakojo. Reiškia, buvo tokia legenda, kad buvo paskandintas tas ,,kufaras“ didelis, reiškia, vot, tarp tarp, sakant, vot Tiškevičiaus ir vo šito vot, kur toks gi, nu ten... ten ne salų nieko nėra - Tiškevičius, ir po to ta Krzyzuvka ir, rieškia, ta Karaimka. Taip?

Vykintas Vaitkevičius: Oi, tai čia gi labai daug. Čia didelis atstumas.

Lydija Maškėvič: Nu taip - va šita visa. Tai ten ežeras, jūs žinot, yra pats giliausias, ten, sako, iki 40 metrų net daeina, todėl, kad būdavo kaip vot ledas ir užšąla arba paskui tirpsta, tai ten negalima buvo vaikščiot, todėl, kad čia viska užšąla, o ten dar vanduo. Tai, vot, mus visada įspėdavo: ,,Jokiu būdu jūs neikite ir taip“. [...] Ir lyg, reiškia, naktį – Jono naktį, dvidešimt trečią - dvidešimt ketvirtą, jis išplauna į viršų, ir kas pamatys, kas, reiškia, ką nors numes, akmenį ar ką - tai lyg ten, tai lyg ten, supranti, šitas, auksas byrės. O taip kalbėdavo. Lygiai taip, kaip paprotys. Tai va dėl šito taip.

Lina Sokolovaitė: O kas ją ten paskandino?

Lydija Maškėvič: Čia dar Vytauto laikais. Kaip legenda sako, kad, tai reiškia, [...] šitie ateidavo kryžiuočiai, tai ir viską. Ir kada, pilis taigi nebuvo dabar kad galima praeiti, ten buvo tiltas, nu, jūs šitą turbūt žinot, aišku, aš nekartosiu - ten buvo tiltas, kuris buvo... jie kažkaip šitą tiltą galėjo ištraukti. Ir stovėjo taip - jeigu kas važiuoja, tai jie paleisdavo kažkaip. Vo šitaip vo - tiltas toks. Ir ir ją taip, ir ten vot kada užeini į pilį, iš karto - dabar gal nėr, aš labai seniai buvau - ten tai [...] kaip aš atsimenu, tai buvo toksai, žinot, duobė tokia didelė didelė, i ten buvo tik vanduo. Pilis lyg vandeny stovėjo - o taip atrodė. Nu tai turbūt kaip buvo, kad galėjo kas pavogti ar ką, tos brangenybės buvo paskandintos.

VAIZDO / GARSO DUOMENYS:

PATEIKĖJAS: Lydija Maškėvič Užrašymo metu pateikėjai buvo 86 m.

FIKSUOTOJAS: Lina Sokolovaitė Vykintas Vaitkevičius

FIKSAVIMO METAI: 2008

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Trakai, m., , Trakų r. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ:

FIKSAVIMO APLINKYBĖS:

SAUGOMA:
TINP (Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos archyvas), Nr. 30086 (liet)

©: Kolekcija Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija

PASTABOS:

Spausdinti

Atgal


 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2005