Tautosakos objektas "Padavimas apie Baluosio ežero (Trakų r.) ir jo vardo kilmę" >> "Padavimas [Baluosys]"

Tautosaka


PAVADINIMAS: Padavimas [Baluosys]

ANKSTYVESNĖ FIKSACIJA:
Padavimas apie Baluosio ežero ir jo vardo kilmę. Rankraštinė versija

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Literatūrinė kalba

TEKSTINIS TURINYS:
(...) Na, ir seniau ten nebuvo ežerų. Buvo tokia lygi pieva.
Seneliai pasakojo taip, kad, girdi, toks ūžimas viršum. Kad ūžia tokia susukta juosta, kaip koks stulpas juodas eina.
Na, ir senelis ganė karves, jaučius ten visų, kaip seniau. Na, ir ant to jaučio sako:
– Stok, Balti, stok, Balti, Baluosi!
Ir paskui tiktai žiūri: tas stulpas pasiliejo ir pasidarė ežeras. Ir dabar pramintas Baluosiu nuo to laiko.

VAIZDO / GARSO DUOMENYS:

PATEIKĖJAS: Juzė Saulėnienė 1960 metais pateikėjai buvo 65 metai. Pateikėja kilusi iš Trakų r.

FIKSUOTOJAS: Kazys Grigas Leonardas Sauka

FIKSAVIMO METAI: 1960

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Grumbliai, k., Saugų sen., Šilutės r. sav., Klaipėdos apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Grumblių k., Šilutės r.

FIKSAVIMO APLINKYBĖS:

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 43, Nr. 71

©: Sudarymas Bronislava Kerbelytė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS: Skelbiama iš leidinio „Žemės atmintis“, 1999 m.

Spausdinti

Atgal


 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2005