TERMINAI

TERMINAS: GRANDIS

APIBRĖŽIMAS: Didelio skersmens žiedas.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Lietuvoje datuojami vėlyvo neolito laikotarpiu ir priskiriami Pamarių kultūrai. To paties laikotarpio Šukinės duobelinės keramikos kultūros atstovai gamino skalūno grandis.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | KOSTIUMAS | AKSESUARAI
ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | KOSTIUMAS | AKSESUARAI

SINONIMIJA:
GRANDELĖ KULIKAUSKAS, P, KULIKAUSKIENĖ, R., TAUTAVIČIUS, A. Lietuvos archeologijos bruožai. Vilnius, 1961, p. 69.

ATITIKMENYS:
ang. Large ring
SIDRYS, R. A Lithuanian-English Glossary of Baltic archaeology. Iš Archaeologia Baltica. 1995, vol. 1, p. 185.

TERMINO ŠALTINIAI:
RIMANTIENĖ, R. Akmens amžius Lietuvoje. Vilnius: Žiburio leidykla, 1996, p. 289.

ILIUSTRACIJA: BUTRIMAS, A. The Amber Ornament collection from Daktariškė 5 Neolithic settlement. Iš Acta Academiae Artium Vilnensis-Vilniaus dailės akademijos darbai. Dailė. Baltic Amber. 2001, Nr. 22, p.18, Fig. 16.

PASTABOS: Archeologinėje literatūroje grandimis vadinami ovalo lęšio pjūvio gintaro apskritimai su didele skyle.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Marius Iršėnas 2005-03-26 irsenas@gmail.com

©: Sukūrimas, Marius Iršėnas Lietuvos istorijos institutas

Atgal© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2005