TERMINAI

TERMINAS: VIDURIO LIETUVOS ŽEMUMOS

APIBRĖŽIMAS: Tai žemės paviršiaus pažemėjimas, lanku nutįsęs per Lietuvos vidurį nuo Latvijos iki Karaliaučiaus.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Sritis pasižymi plokščiu reljefu, vyraujančiomis priemolingomis, žymia dalimi peršlapusiomis dirvomis. Vakaruose ribojasi su Žemaičių aukštuma, rytuose ir pietryčiuose - su Vakarų Aukštaičių plynaukšte ir Neries žemupio bei Nemuno vidurupio plynaukšte, skiriančiomis V.ž. Nuo Baltijos aukštumų. Pietvakariuose V.ž. Siekia Sūduvos aukštumų šlaitus.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | GAMTINIAI REGIONAI
ARCHEOLOGIJA | GAMTINIAI REGIONAI

ŽEMESNI LYGMENYS:
KARŠUVOS ŽEMUMA
MŪŠOS-NEMUNĖLIO ŽEMUMA
NEVĖŽIO ŽEMUMA
ŠEŠUPĖS ŽEMUMA
VENTOS ŽEMUMA
ŽIEMGALOS ŽEMUMA

SINONIMIJA:
PABALTIJO ŽEMUMA BASALYKAS, A. Lietuvos TSR fizinė geografija. Fiziniai geografiniai rajonai. Vilnius: Mintis, 1965, t. 2, p. 180.

PABALTIJO ŽEMUMOS SRITIES LIETUVOS VIDURIO ŽEMUMOS POSRITIS BASALYKAS, A. Lietuvos TSR teritorijos kompleksinio fizinio-geografinio rajonavimo klausimu. Iš Geografinis metraštis. Vilnius, 1960, t. III, p. 34.

VIDURIO ŽEMUMA Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, Vilnius: Mintis, 1971, t. III, p. 737.

LIETUVOS VIDURIO ŽEMUMA Geomorfologinis rajonavimas. Iš Lietuvos TSR atlasas. Maskva, 1981, p. 54-55.

ATITIKMENYS:
ang. Middle Lithuanian Lowland
ČESNULEVIČIUS, A. Lietuvos reljefas: morfografiniai ir morfometriniai aspektai. Vilnius: Geografijos institutas, 1999, p.182.

ang. Middle Lithuanian plain
VALIŪNAS J., ČESNULEVIČIUS A., RAMONAS A., VETEIKIS D. Geologinės aplinkos, kaip biosferos mineralinio pagrindo, konceptualus modelis. Litosfera, 2000, nr.4, pav.1.

vok. Mittellitauisches Tiefland
Siūloma A.Čivilytės

rus. Среднелитовская низменность
Siūloma A.Simniškytės

TERMINO ŠALTINIAI:
KAVOLIŪTĖ, F. Naujieji Lietuvos orografinių vienetų pavadinimai. Iš Geografijos metraštis, Vilnius, 2000, nr. 33, p. 476-479.

ILIUSTRACIJA: Geografijos žemėlapiai IX kl. Vilnius: kartografinė firma Briedis, 1995 (M 1:1 100 000).

PASTABOS: Pagal A.Basalyko fizinį geografinį rajonavimą šiai sričiai taip pat priskirtos Nemuno vidurupio ir Neries žemupio plynaukštės, o Nemuno (arba Užnemunės) žemupio lyguma naujajame orografinių vienetų sąraše figūruoja kaip Šešupės žemuma (Užnemunėje) ir Karšuvos žemuma (dešiniame Nemuno krante). Ventos vidurupio (Šiaurės Žemaičių) lyguma A.Basalyko priskirta Kuršo-Žemaičių sričiai.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andra Strimaitienė 2004-06-18 andra@centras.lt

©: Sukūrimas, Andra Strimaitienė Lietuvos istorijos institutas

Atgal© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2005