TERMINAI

TERMINAS: ŽMOGAUS KAPAS

APIBRĖŽIMAS:

PLAČIAU APIE TERMINĄ:

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | LAIDOJIMO VIETOS | KAPAS

ŽEMESNI LYGMENYS:
pagal laidoseną
pagal palaidotojo lytį
pagal padėtį pilkapyje
pagal palaidotųjų skaičių

SUSIJĘ TERMINAI:
KRIPTA

ATITIKMENYS:
ang. Man‘s grave
GRAUDONIS, J. Arheoloģijas terminu vārdīca. Rīga: Zinātne, 1994, p.59.

PASTABOS:

Atgal© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2005