Asmuo Adolfas Tautavičius

VAIZDAI

Konglomerato blokų iškėlimas iš Vilniaus Žemutinės pilies (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčia) 1956 m. perkasos 2

PAVADINIMAS: Konglomerato blokų iškėlimas iš Vilniaus Žemutinės pilies (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčia) 1956 m. perkasos 2

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | Bendrosios sąvokos | ARCHEOLOGIJOS TYRIMAI

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | Bendrosios sąvokos | Tyrėjai | TYRIMŲ DALYVIS

ORIGINALI ANTRAŠTĖ: Vilnius. Pilies kalno šiaur. papėdė II plotas. Iškeliami iš duobės blokai

RŪŠIS: SKAIDRŪS VAIZDAI | NEGATYVAI

FIKSUOTOJAS: Adolfas Tautavičius

FIKSAVIMO METAI: 1956

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Vilnius, m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika Vilniaus Žemutinės pilies teritorija (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčia), Pilies kalno šiaurinė papėdė.

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ:

ARCHYVINIS ŠALTINIS:
LIIR (Lietuvos istorijos instituto Rankraštynas) | Fototeka (Archeologijos), Nr. ng. 5523

DUOMENŲ RINKINYS ARUODUOSE: Vilniaus Žemutinės pilies 1956 m. archeologinių tyrimų duomenys [LIIR F.1–39, 54, 121]

SUSIJĘ ASMENYS: Adolfas Tautavičius 1956 m. Vilniaus Žemutinės pilies (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčios), Pilies kalno šiaurinės papėdės archeologinių tyrimų vadovas.

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Konglomerato blokų iškėlimas iš Vilniaus Žemutinės pilies (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčia), 1956 m. perkasos 2

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Konglomerato blokų iškėlimas iš Vilniaus Žemutinės pilies (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčia) 1956 m. perkasos 2

PASTABOS: Archeologinių tyrimų ataskaitoje (LIIR F.1–39) tirta perkasa įvardijama kaip "plotas Nr.2".

©: Kolekcija: Lietuvos istorijos institutas

Atgal


 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2005