Asmuo Adolfas Tautavičius

VAIZDAI

Kapai Vilniaus Žemutinės pilies (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčios) 1958 m. perkasoje 3

PAVADINIMAS: Kapai Vilniaus Žemutinės pilies (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčios) 1958 m. perkasoje 3

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | Bendrosios sąvokos | ARCHEOLOGIJOS TYRIMAI | PERKASA

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | ARCHITEKTŪRINIAI RADINIAI | konstrukcijų elementai | PAMATAI Nuotraukos centre matomi akmenys – medinio pastato pamatų liekanos, nuotraukos viršuje matomi Šv. Barboros bažnyčios šiaurės rytų sienos pamatai, kairėje – spėjamos Šv. Barboros bažnyčios zakristijos pamatų kampas.

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | LAIDOJIMO VIETOS | KAPAS | ŽMOGAUS KAPAS | pagal laidoseną | GRIAUTINIS KAPAS Nuotraukos kairėje matomas kapas 50, į dešinę nuo jo, dalinai po kapu 50 – kapo 51 liekanos. Į dešinę nuo jų, aukščiau – kapas 34, į dešinę nuo jo – kapas 12, žemiau – kapo 35 liekanos. Į dešinę nuo kapo 35 matomos kapo 49 liekanos, kuris iš dalies yra po kapu 35. Toliau į dešinę – kapas 36, kuriame mirusysis palaidotas ant dešiniojo šono. Aukščiau matomos kapo 16 liekanos, dešiniau – kapas 37, į dešinę nuo jo – kapas 38 bei kapo 39 liekanos. Nuotraukos apačioje matomas dvigubas kapas: kairėje – kapas 47, dešinėje – kapas 48. Į dešinę nuo jų, tarp pamatų akmenų – kapas 40, žemiau – kapas 46. Kapo 46 dešinėje matomas kapas 45, virš kurio kairėje kapo 41 liekanos, dešinėje – kapo 42 liekanos.

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | BIOLOGINIAI RADINIAI | ANTROPOLOGINĖ MEDŽIAGA

ORIGINALI ANTRAŠTĖ: Vilnius, Pilies k. š. papėdė. Bendras kapų vaizdas III–me plote

RŪŠIS: SKAIDRŪS VAIZDAI | NEGATYVAI

FIKSUOTOJAS: Adolfas Tautavičius

FIKSAVIMO METAI: 1958

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Vilnius, m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika Vilniaus Žemutinės pilies teritorija (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčia), Pilies kalno šiaurinė papėdė.

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ:

ARCHYVINIS ŠALTINIS:
LIIR (Lietuvos istorijos instituto Rankraštynas) | Fototeka (Archeologijos), Nr. ng. 7841

DUOMENŲ RINKINYS ARUODUOSE: Vilniaus Žemutinės pilies 1958 m. archeologinių tyrimų duomenys [LIIR F.1–104]

SUSIJĘ ASMENYS: Adolfas Tautavičius 1958 m. Vilniaus Žemutinės pilies (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčios), Pilies kalno šiaurinės papėdės archeologinių tyrimų vadovas.

PASTABOS: Archeologinių tyrimų ataskaitoje (LIIR F.1–104, p. 2) tirta perkasa įvardijama kaip "III–čio ploto tąsa".

©: Kolekcija: Lietuvos istorijos institutas

Atgal


 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2005