VAIZDAI

Vilniaus Žemutinės pilies (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčios) 1959 m. perkasa 5

PAVADINIMAS: Vilniaus Žemutinės pilies (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčios) 1959 m. perkasa 5

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | Bendrosios sąvokos | ARCHEOLOGIJOS TYRIMAI | PERKASA

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | ŪKINĖS VIETOS | TRANSPORTO VIETOS | KELIAS Nuotraukos kairėje matomas suvažinėtų griuvenų sluoksnis – XVII a. antros – XVIII a. pirmos pusės kelias.

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | GYVENAMOSIOS VIETOS | sudedamosios dalys | sodybos dalys | SODYBOS AKMENŲ KONSTRUKCIJA Nuoraukos apačioje, centre matomas XV a. pabaigos – XVI a. pirmos pusės grindinys.

ORIGINALI ANTRAŠTĖ: Vilnius, Pilies k. š. papėdė. V plotas. Kairėje suvažinėtų griuvenų paviršius, giliau antrojo grindinio krašt.

RŪŠIS: SKAIDRŪS VAIZDAI | NEGATYVAI

FIKSUOTOJAS: Adolfas Tautavičius

FIKSAVIMO METAI: 1959

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Vilnius, m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika Vilniaus Žemutinės pilies teritorija (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčia), Pilies kalno šiaurinė papėdė.

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ:

ARCHYVINIS ŠALTINIS:
LIIR (Lietuvos istorijos instituto Rankraštynas) | Fototeka (Archeologijos), Nr. ng. 8437

DUOMENŲ RINKINYS ARUODUOSE: Vilniaus Žemutinės pilies 1959 m. archeologinių tyrimų duomenys [LIIR F.1–105, 145, 226]

SUSIJĘ ASMENYS: Adolfas Tautavičius 1959 m. Vilniaus Žemutinės pilies (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčios), Pilies kalno šiaurinės papėdės archeologinių tyrimų vadovas.

PASTABOS: Archeologinių tyrimų ataskaitoje (LIIR F.1–105, p. 23) tirta perkasa įvardijama kaip "V plotas".

©: Kolekcija: Lietuvos istorijos institutas

Atgal


 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2005