VIETOVĖS

VIETOS VARDAS: Opstainys

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Vilkyškiai sen.

ČIA SUKURTI VAIZDAI:
Opstainių II piliakalnis (Pagėgių sav.) 1963 m. Opstainio k. priklausė Šilutės r.
Opstainių II piliakalnis (Pagėgių sav.) 1963 m. Opstainio k. priklausė Šilutės r.
Opstainių II piliakalnis (Pagėgių sav.) 1963 m. Opstainio k. priklausė Šilutės r.
Opstainių II piliakalnis (Pagėgių sav.) 1963 m. Opstainio k. priklausė Šilutės r.
Opstainių II piliakalnis (Pagėgių sav.) 1963 m. Opstainio k. priklausė Šilutės r.
Opstainių II piliakalnis (Pagėgių sav.) 1963 m. Opstainio k. priklausė Šilutės r.
Opstainių II piliakalnis (Pagėgių sav.) 1963 m. Opstainio k. priklausė Šilutės r.
Opstainių II piliakalnis (Pagėgių sav.) 1963 m. Opstainio k. priklausė Šilutės r.
Opstainių II piliakalnis (Pagėgių sav.) 1963 m. Opstainio k. priklausė Šilutės r.
Opstainių II piliakalnio (Pagėgių sav.) papėdės gyvenvietė 1963 m. Opstainio k. priklausė Šilutės r.

SUSIJĘ OBJEKTAI:
BsTB 7 254-8 Padavimas apie Apstaino pilkalnį
Prie Apstaino yra kalnas, pilkalniu vadinamas. Manyta, kad ten buvusios kapinės. Vaikai, naktimis ganydami arklius, sumanė pilkalnio skylės gylį išmatuoti, tačiau jiems nepavyko, tik brizgilų pavades prarado. Kitą rytą jas rado vietoje.

BsTB 7 254-9 Padavimas apie pilį ant Apstaino pilkalnio
Nuo Apstaino link Vilkyškių kairėje kelio pusėje yra Apastaino pilkalnis. Kadaise čia buvęs miestas, o pilyje kunigaikštis gyvenęs. Kartą prie vyro priėjo maža mergaitė ir paprašė pagalbos. Vyras, paėmęs ją ant rankų, įlipo į kalną. Kai priėjo pilį, mergaitė atrakino pilies vartus. Mergaitė apdovanojo vyrą ir jo šeimą. Laikui bėgant, pilis nugrimzdo. Žmonės ten matydavo moteris, plaukus šukuojančias. Kartą medžiotojas ant pilkalnio pamatė dvi mergaites. Kad išlaisvintų jas ir pilį, vyras turėjo atlikti užduotį, bet neatliko.

Atgal© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2005