ETNOLOGIJA


|  Duomenys  |

|  Tyrinėjimai, institucijos  |

|  Projekto įgyvendinimas  |

|  Paieška  |

 


DARBO GRUPĖ
 
Etnologijos darbo grupę sudaro 5 LII Etnologijos skyriaus darbuotojai. Grupei vadovauja
dr. Rasa Paukštytė-Šaknienė. Bendradarbiai: dr. Vida Savoniakaitė, Danguolė Svidinskaitė,
dr. Žilvytis Bernardas Šaknys, dr. Irma Šidiškienė.

Projekte RaSa dalyvauja:

Etnologų grupės vadovė, hum m. dr., Etnologijos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja Rasa Paukštytė-Šaknienė. Domisi amžiaus antropologija, šeimos tyrinėjimais, miesto etnologija, etniškumo raiška.

Hum. m. dr., Etnologijos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja Vida Savoniakaitė.
Domisi kaimo audimo tradicijomis, lokalios kultūros ženklais informacinei visuomenei ir turizmui,
etniškumo ir migrantų studijomis, liaudies menu ir ekonomika, lokaliomis bendruomenėmis.

Lietuvos istorijos instituto humanitarinių mokslų etnologijos krypties doktorantė Danguolė Svidinskaitė. Analizuoja religingumą, tapatumą, moralę.

Hum. m. dr., Etnologijos skyriaus vedėjas Žilvytis Bernardas Šaknys. Domisi Lietuvos kaimo ir miestelių paauglių ir jaunimo bendrijų raiška ir tarpusavio sąveika etniniu, subkultūros ir lokaliniu aspektais, amžiaus antropologija, turizmo antropologija, Latvijos lietuvių bendruomenės raiška.

Hum. m. dr., Etnologijos skyriaus mokslo darbuotoja Irma Šidiškienė. Domisi tautiškumo raiška drabužiuose, gyvenimo ciklo papročiais.

Iki 2005 spalio 2 d. projekto konsultantu buvo prof., hum. m. habil. dr. Vacys Milius †

 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2006